Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2021

DF2021/507

Plyn -obchodná budova

110,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Obec Jakubovany

30.12.2021

DF2021/506

Pripojenie do siete internet ZŠ

9,88 EUR

LONLER, s.r.o., Nezabudova 31, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DF2021/505

Prístup do siete Internet MŠ

11,86 EUR

LONLER, s.r.o., Nezabudova 31, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DF2021/504

Prístup do siete Internet OcÚ

15,80 EUR

LONLER, s.r.o., Nezabudova 31, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DF2021/503

Dodávka potravín ŠJ

57,90 EUR

TAMILA, spol. s r.o., Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DF2021/502

Dodávka potravín ŠJ

23,65 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/188

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Suchá Ľudmila, Záhradná 207/9, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/187

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Revák Jozef, Čergovská 228/14, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/186

Poplatok za seminár

15,00 EUR

RVC Prešov, Nám. mieru 1, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/185

Poplatok za seminár

22,00 EUR

RVC Prešov, Nám. mieru 1, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/184

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Lešková Lenka, Mgr., Čergovská 295/2, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/183

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Sabolík Stanislav, Lesná 59/30, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/182

Finančný príspevok za vývoz žúmp

102,00 EUR

LETO, Gaštanová 201/4, 08301 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/181

Finančný príspevok za vývoz žúmp

51,00 EUR

Smolková Mária, Záhradná 209/13, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/180

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Mihók Peter, Ing., Na Hliníku 115/2, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/179

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Zubrický Matúš, Tatranská 351/30, 08301 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/178

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Vojtková Daniela, Kostolná 28/4, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/177

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Šulíková Mária, Záhradná 264/45, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/176

Poistenie majetku a zodp.za škodu ZŠ,MŠ

96,59 EUR

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/175

Povinné zmluvné poistenie - AVIA

127,48 EUR

Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/174

Povinné zmluvné poistenie- opel COMBO

125,63 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/173

Poistenie zodpovednosti za škodu - prívesný vozík

22,07 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/172

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Štelbacký Anton, Bc. Ing., Školská 96/6, 08301 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/171

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Tall Slavomír, Mgr., Čergovská 287/9, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/170

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Vaňo Jozef, Čergovská 87/5, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: