Obsah

Vážení občania.

Pridávame tlačivá, ktoré od dnes 9.5.2023 môžete doručiť na Obecný úrad k ohláseniu drobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

 

Tlačivá:

  • Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačnej prípojky
  • Výpis z listu vlastníctva (nemusí byť originál, stačí len informatívneho charakteru)
  • Situačný nákres (najlepšie zakreslenie v katastrálnej mape)
  • Súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (len v prípade ak kanalizačná prípojka prechádza cez susedné pozemky)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Správny poplatok 10 eur – ohlásenie drobnej stavby

 

Taktiež pridávame informáciu ku kanalizačným prípojkám, ktorú ste do každej domácnosti dostali aj v papierovej forme a podľa ktorej je potrebné sa striktne riadiť.

Samotné budovanie kanalizačných prípojok je možné až po rozhodnutí, ktoré vydá obec pre každé prípojné miesto osobitne a po obhliadke miesta starostom obce alebo ním povereným pracovníkom.

Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade.

V prípade nejasností kontaktujte Obecný úrad.

Ďalšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a k samotnému spusteniu kanalizácie v našej obci budeme postupne pridávať na obecnú stránku.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie ku kanalizačným prípojkám (14.71 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka (29.5 kB)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (14.79 kB)

Súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti (13.56 kB)

Vzor nákresu č.1 (391.1 kB)

Vzor nákresu č.2 (205.82 kB)