Obsah

Vodná nádrž

Vodná nádrž Jakubovany

Vodná nádrž sa rozprestiera na dvoch katastrálnych územiach v obciach Drienica a Jakubovany. Celková plocha je 2,11 ha, z ktorej väčšia časť je v katastri obce Jakubovany.
Účelom vodnej nádrže je zabezpečenie vody v prípade požiaru, zlepšenie životného prostredia, športové rybárstvo a rekreácia. 

Stavbu vodnej nádrže tvorí sypaná zemná hrádza, združený funkčný objekt, v ktorom je možné zabezpečiť odber vody pre závlahy, vypúšťanie nádrže a odvádzanie veľkých vôd a kamenná prehrádzka na zachytávanie splavenín na toku pred vodnou nádržou. 

Správcom vodnej nádrže je Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia Hornádu a Bodvy Košice.
Užívateľom je Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Sabinov, kde jej členovia využívajú tieto pstruhové vody na športový rybolov. 
Vodná nádržFotografie...