Obsah

Zápisnica

2020

Zápisnica Január 2020 Stiahnuté: 2x | 31.03.2020

2019

Zápisnica december_2 2019 Stiahnuté: 47x | 14.01.2020

Zápisnica december 2019 Stiahnuté: 66x | 14.01.2020

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 96x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 170x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 82x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 190x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 179x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 180x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 398x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 363x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 243x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 199x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 234x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 112x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 202x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 200x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 177x | 16.01.2019

2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 214x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 276x | 03.10.2017

Stránka