Obsah

Zápisnica

2021

Zápisnica marec 2021 Stiahnuté: 56x | 15.04.2021

2020

Zápisnica Marec 2020 Stiahnuté: 175x | 31.03.2020

Zápisnica Jún 2020 Stiahnuté: 108x | 31.07.2020

Zápisnica august 2020 Stiahnuté: 94x | 24.09.2020

Zápisnica oktober 2020 Stiahnuté: 80x | 24.11.2020

Zápisnica December 2020 Stiahnuté: 72x | 31.12.2020

2019

Zápisnica december_2 2019 Stiahnuté: 157x | 14.01.2020

Zápisnica december 2019 Stiahnuté: 150x | 14.01.2020

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 187x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 306x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 165x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 323x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 325x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 320x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 507x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 438x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 312x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 294x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 317x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 186x | 01.11.2018

Stránka