Obsah

Zápisnica

2019

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 61x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 142x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 64x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 157x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 143x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 141x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 361x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 348x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 232x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 189x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 216x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 104x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 183x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 181x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 147x | 16.01.2019

2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 198x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 259x | 03.10.2017

Zápisnica november 2017 Stiahnuté: 378x | 14.12.2017

Zápisnica december 2017 Stiahnuté: 317x | 28.12.2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 313x | 22.11.2017

Stránka