Obsah

Zápisnica

2020

Zápisnica Marec 2020 Stiahnuté: 71x | 31.03.2020

2019

Zápisnica december_2 2019 Stiahnuté: 76x | 14.01.2020

Zápisnica december 2019 Stiahnuté: 87x | 14.01.2020

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 125x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 204x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 104x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 221x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 209x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 216x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 421x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 383x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 262x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 223x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 260x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 132x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 223x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 226x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 201x | 16.01.2019

2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 235x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 297x | 03.10.2017

Stránka