Obsah

Zápisnica

2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 118x | 20.02.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 111x | 17.04.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 110x | 25.06.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 32x | 05.08.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 94x | 05.08.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 342x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 338x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 218x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 180x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 204x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 96x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 163x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 173x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 137x | 16.01.2019

2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 296x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 245x | 22.11.2017

Zápisnica jún 02 2017 Stiahnuté: 204x | 03.10.2017

Zápisnica jún 2017 Stiahnuté: 187x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2017 Stiahnuté: 1305x | 03.10.2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 176x | 03.10.2017

Stránka