Obsah

Zápisnica

2019

Zápisnica december 2019 Stiahnuté: 321x | 14.01.2020

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 326x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 498x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 337x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 644x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 529x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 531x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 647x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 554x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 443x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 443x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 419x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 289x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 437x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 408x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 371x | 16.01.2019

2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 522x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 513x | 03.10.2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 592x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 505x | 22.11.2017

Stránka