Obsah

Zápisnica

2020

Zápisnica Jún 2020 Stiahnuté: 384x | 31.07.2020

Zápisnica august 2020 Stiahnuté: 306x | 24.09.2020

Zápisnica oktober 2020 Stiahnuté: 236x | 24.11.2020

Zápisnica December 2020 Stiahnuté: 229x | 31.12.2020

2019

Zápisnica december_2 2019 Stiahnuté: 370x | 14.01.2020

Zápisnica december 2019 Stiahnuté: 341x | 14.01.2020

Zápisnica október 2019 Stiahnuté: 354x | 18.11.2019

Zápisnica Júl 2019 Stiahnuté: 517x | 05.08.2019

Zápisnica Jún_2/2019 Stiahnuté: 355x | 05.08.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 697x | 25.06.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 556x | 17.04.2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 618x | 20.02.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 663x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 568x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 467x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 462x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 440x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 308x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 457x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 428x | 20.12.2018

Stránka