Obsah

Plán zasadnutí zastupiteľstva

Plán zasasadnutí obecného zastupiteľstva bol odsúhlasený na každý posledný piatok v mesiaci počas celého roka 2021.