Obsah

Plán zasadnutí zastupiteľstva

 

 

 

                             Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany

                tel./fax: 051 4521895    e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

1

 

 

Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva

obce Jakubovany v roku 2024

 

V zmysle §12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024.

 

14.03. 2024 (štvrtok) o 18.00 hod. – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  

06.06. 2024 (štvrtok) o 18.00 hod. – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

05.09. 2024 (štvrtok) o 18.00 hod. – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.11. 2024 (štvrtok) o 18.00 hod. – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  

12.12. 2024 (štvrtok) o 18.00 hod. – riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (mimo naplánovaných zasadnutí na rok 2024) na návrh starostu obce alebo obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jakub Sedlák v.r.  

                                                                                                                   starosta obce