Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Sabinov
Región  
Počet obyvateľov 952
Rozloha 1081 ha
Prvá písomná zmienka r.1314

 

Obec Jakubovany

Obecný úradObec Jakubovany sa nachádza šestnásť km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do809 metrov nad morom.

 

Začiatok výstavby chodníka na Hlavnej ulici.

Dňa 25.5.2021 sa na ulici Hlavnej začala výstavba chodníka pre peších. Vzhľadom na stavebnú činnosť s tým spojenú prosíme o trpezlivosť majiteľov nehnuteľnosti na danej ulici, kvôli obmedzeniu vstupu na pozemok. Parkovanie dočasne riešte efektívne čo najbližšie k výkopu, tak aby bola cesta prejazdná pre autobusy, ale aj záchranné zložky. 

Ďakujeme za trpezlivosť.

Obec Jakubovany

Ulica 1  Ulica 2 Ulica 3 

Oznam o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Obec Jakubovany v spolupráci s Poliklinikou Sabinov, n.o. organizuje v našej obci výjazdové očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19 pre osoby staršie ako 60 rokov. Ako náhradníci sa môžu prihlásiť aj osoby mladšie ako 60 rokov, ale musia splniť podmienku, že trpia ochorením, ktoré pre nich predstavuje zvýšené riziko priebehu ochorenia COVID-19 podľa Vyhlášky MZ SR. Ochorenie musia preukázať lekárskou správou alebo potvrdením od všeobecného lekára, prípadne lekára špecialistu v deň očkovania. Očkovať sa bude látkou Pfizer-BioNTech. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Jakubovanoch.

Info od 19. 4. - Kostol Jakubovany 

Od pondelka 19. 4. 2021 sa na sv. omši môžu zúčastniť veriaci v obmedzenom počte (1 osoba na 15 m2).

Na sv. omšiach v Jakubovanoch bude max. 10 osôb, preto sa nahláste vopred u p. kostolníčky Peregrínovej, aby ste sa na ňu dostali – pri vstupe bude služba, ktorá vpustí len nahlásených ľudí.

Prednosť majú tí, ktorých je úmysel sv. omše, preto sa prihláste vopred tiež u p. Peregrínovej.

Keďže zatiaľ nie je možné viacerým sa zúčastniť na sv. omši, vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti a obetavosti. Nedá sa byť na každej sv. omši, preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

SenioriSeniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb.

Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.

Policajný zbor preto vyzýva občanov, aby pri elektronickom sčítaní boli nápomocní svojim príbuzným, známym, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to požiadajú, resp. ak majú informácie o tom, že sa nevedia sami sčítať. Zároveň upozorňujeme seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní.

Elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.februára 2021 do 31.marca 2021. Počas tohto obdobia sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet.

Seniori, majte na pamäti: v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do Vašich príbytkov za účelom sčítania!

Policajný zbor opätovne apeluje na občanov, aby sa aj poskytnutím týchto informácií a rád snažili chrániť seniorov či osamelo žijúce osoby, ktoré sa často kvôli svojej dôverčivosti stávajú ľahkou obeťou vynaliezavých podvodníkov.

OhenOpatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021.

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!


Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar,ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v  jej vlastníctve, dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi. .

Vážení občania,

 

v súvislosti so šírením koronavírusu obec prosí občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane. To znamená:

 

- vyhýbať sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí,

- zbytočne necestovať,

- pri komunikácií dodržiavať odstup,

- dodržiavať prísnu hygienu.

 

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, platí v obci od utorka (10.3.) na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

 

Zároveň Vám oznamujeme, že od 12. marca 2020 (štvrtok) prechádza Obecný úrad Jakubovany na fungovanie v krízovom režime do 27. marca 2020. To znamená, že všetky stránky budú vybavované bezkontaktne - elektronicky prostredníctvom mailovej adresy: podatelna@obecjakubovany.sk, sekretariat@obecjakubovany.sk

V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo starostu 0905 340 521.

 

O aktuálnej situácií Vás bude obec priebežne informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a sms.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 
 

Správy

07.09.2021

Očovanie Covid-19

Obec Jakubovany v spolupráci s Poliklinikou Sabinov, n.o. organizuje v našej obci výjazdové očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19. Uskutoční sa 8.9.2021 od 9:00 hod. - 10:15 hod. Očkuje sa vakcínou Pfizer.

Detail

20.08.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - Africký mor ošípaných

Mimoriadne núdzové opatrenia - Africký mor ošípaných

Detail

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

26.05.2021

Výstavba chodníka na ulici Hlavnej_05/2021

Výstavba chodníka na ulici Hlavnej_05/2021

Začiato výstavby na ulici Hlavnej v obci Jakubovany sa začal 25.5.2021.

Detail

20.04.2021

Dostavba Kanalizácie Jakubovany 2020/2021

Dostavba Kanalizácie Jakubovany 2020/2021

Dostavba kanalizácie v obci Jakubovany začala v novembri 2020 predpokladaný termín ukončenia je koniec roka 2021.

Detail