Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2022

Dohoda o splátkach č. S 51/2022

10/2022

71 801,84 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstojeden eur osemdesiatštyri centov

Environmentálny fond

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí služieb - škola v prírode

9/2022

2 465,00 EUR Dvetisícštyristošesťdesiatpäť eur

Občianske združenie TRAMTÁRIA

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

8/2022

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

12.04.2022

Zmluva o poskytovaní komunikačnej služby ROZaNA

7/2022

562,00 EUR Päťstošesťdesiatdva eur

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

30.03.2022

Dodatok č.4 k Dohode o pristúpení k rámcovej zmluvy č. 18004

6/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

08.03.2022

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 1.2.2018

5/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

08.03.2022

Darovacia zmluva

3/2022

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Jakubovany

14.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2022

6 500,00 EUR Šesťtisícpäťsto eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

14.02.2022

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží

2/2022

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

28.01.2022

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1/2022

Neuvedené

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

30.12.2021

Zmluva č.1669/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Krajšia obec Jakubovany

33/2021

137 720,98 EUR Stotridsaťsedemtisícsedemstodvadsať eur a deväťdesiatosem centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

09.12.2021

Zmluvy o dielo č. 4909.1072066LMA

32/2021

18 353,77 EUR osemnásťtisíc tristopäťdesiattri

EUROVIA SK, a.s.

Obec Jakubovany

24.11.2021

Dohoda č. 21/37/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods.3,ods.5 písm.b),ods.11, § 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

10.11.2021

Kúpna zmluva - Traktorová kosačka

30/2021

9 889,00 EUR Deväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur

ŠTÝL - IVANOV s.r.o., 23, 09409 Vyšný Kazimír

Obec Jakubovany

05.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0232

29/2021

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Jakubovany

04.11.2021

Zmluva o dielo č.RZ-03-10-2021 Kanalizačné prípojky v obci Jakubovany

28/2021

71 407,14 EUR Sedemdesiatjedentisícštyristosedem eur a štrnásť centov

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

03.11.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021K990-221-10

27/2021

124 318,74 EUR Stodvadsaťštyritisíctristoosemnásť eur a sedemdesiatštyri centov

Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Jakubovany

18.10.2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

26/2021

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

17.09.2021

Skupinové úrazové poistenie žiakov ZŠ a MŠ

25/2021

159,49 EUR Stopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťdeväť centov

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava

Obec Jakubovany

20.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jakubovany

24/2021

19 800,00 EUR Devätnásťtisícosemsto eur

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov, filiálna obec Jakubovany

Obec Jakubovany

02.08.2021

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2063/2015.

23/2021

200,00 EUR Dvesto eur

MADE spol. sr.o.

Obec Jakubovany

28.07.2021

Dohoda č.21/37/012/101 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

22/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

13.07.2021

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

21/2021

18 979,84 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

04.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

19/2021

Neuvedené

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: