Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.03.2020

Zmluva o dielo na stavebnú akciu:

2/2020

2 778,29 EUR Dvetisícsedemstosedemdesiatosem eur a dvadsaťdeväť centov

MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, 85103 Bratislava-Petržalka

Obec Jakubovany

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

1/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

19.11.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

22/2019

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

07.11.2019

Zmluva č.135025 08U01 o poskytnutí dotácie na Kanalizáciu a ČOV Jakubovany

21/2019

200 000,00 EUR Dvestotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Jakubovany

06.11.2019

Zmluva o dielo

20/2019

24 487,46 EUR

Obec Jakubovany

J.V.S, s.r.o.

04.11.2019

Darovacia zmluva

19/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s.

Obec Jakubovany

28.10.2019

Dodatok k poistnej zmluve

18/2019

317,99 EUR Tristosedemnásť eur deväťdesiatdeväť centon

UNION poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany

11.10.2019

Dodatok č.1 k Príkaznej zmluve č.2/2017

17/2019

900,00 EUR Deväťsto eur

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Jakubovany

27.09.2019

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2407082863

16/2019

38,91 EUR Tridsaťosem eur deväťdesiatjeden centov

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

25.09.2019

Kúpna zmluva č.03183/2018-PKZ-K40608/18.00

15/2019

141,12 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Jakubovany

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.201911226

14/2019

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Jakubovany

01.08.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 06/2003

13_2

210 526,32 EUR

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

03.07.2019

Mandátna zmluva - stavebný dozor k stavbe

13/2019

2 350,00 EUR Dvetisítristopäťdesiat eur

Ing. Marta Koscelníková, 241, 08271 Rožkovany

Obec Jakubovany

01.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti multifunkčného ihriska

12/2019

0,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Jakubovany

20.06.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pevná linka

11/2019

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

13.05.2019

Zmluva č. 149 357 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

10/2019

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

29.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy A8272878

9/2019

Neuvedené

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

29.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy 092144

8/2019

Neuvedené

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

15.04.2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží.

7/2019

180,00 EUR Stoosemdesiat eur

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

12.04.2019

Kúpna zmluva - odpredaj pozemku

6/2019

2 834,00 EUR Dvetisícosemstotridsaťštyri eur

Stanislav Gargalovič

Obec Jakubovany

27.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti-laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody

5/2019

93,15 EUR Deväťdesiattri eur pätnásť centov

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Obec Jakubovany

27.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2019

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

15.02.2019

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

3/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

OÁZA, n.o.

Obec Jakubovany

11.01.2019

Zmluva o dielo

2/2019

143 747,57 EUR

STACH s.r.o.

Obec Jakubovany

09.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

700,00 EUR Sedemsto eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: