Obsah

FS Jakubovianka
 

História Folklórneho súboru Jakubovianka siaha až do roku 1973. Ich vystúpenia boli súčasťou
osvetovej a vzdelávacej činnosti a pravidelne sa zúčastňovali súťaže „Krása života“. V druhej
polovici 90-tych rokov došlo k postupnej stagnácií súboru.
O znovuoživenie speváckej skupiny Jakubovianka v obci sa postarala partia mladých žien a od
roku 2008 sa zúčastňovali rôznych vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí spolu
s folklórnym súborom Barvinek. Neskôr sa zlúčili do jedného celku, kde aktívne posilnili aj
tanečnú zložku súboru. Spoločne tak reprezentovali našu krajinu na rôznych festivaloch
v Poľsku, Bulharsku, Taliansku a na Morave v Českej republike.
V súčasnosti folklórny súbor Jakubovianka má tanečnú a spevácku zložku a tvorí ju
kolektív ľudí spojených láskou k folklóru a snaží sa udržiavať ľudové zvyky, tradície, piesne a
tance najmä z regiónu Šariš. Dlhodobo sa tiež venujú aj čepčeniu nevesty na svadbách.
Od decembra 2019 folklórny súbor Jakubovianka pôsobí ako Občianske združenie Folklórny
súbor JAKUBOVIANKA pod vedením Moniky Sedlákovej, umeleckou vedúcou súboru je
Bibiána Štofaníková.

1

Fotogaléria