Obsah

Fotogaléria

Fotogaléria

#

Fotogaléria 16. 10. 2017

#

FS Barvinek 16. 10. 2017

#

Základná škola 16. 10. 2017

#

Klub dôchodcov 16. 10. 2017

#

Multifunkčné ihrisko 16. 10. 2017

#

Materská škôlka 16. 10. 2017

#

DHZ Jakubovany 16. 10. 2017

#

Vodná nádrž 16. 10. 2017

#

Obecná knižnica 16. 10. 2017

#

Kostol sv. Vavrinca 16. 10. 2017

#

17. Fašiangový ples 16. 10. 2017

#

Darovanie krvi 16. 10. 2017