Obsah

Výstavba chodníka na ulici Hlavnej_05/2021

Začiato výstavby na ulici Hlavnej v obci Jakubovany sa začal 25.5.2021.