Obsah

DHZ Jakubovany

Hasiči

Úvod

V roku 2012 sa hasičský zbor zúčastnil previerok pripravenosti mužov v máji na obvodovej súťaži v Hubošovciach, kde skončil na 2. mieste a zabezpečil si tak postup na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo v Lúčke odkiaľ sme si priniesli 9. miesto. Neúspech na okresnej súťaži treba zdôvodniť poruchou hasičskej striekačky. Družstvo mužov nad 35 rokov sa na okresnej súťaži nezúčastnilo z dôvodu nefunkčnosti striekačky. Na nasledúcich pohárových súťažiach sme sa nezúčastňovali ako súťažné družstvo. Zastupovali nás naši rozhodcovia, pán Vavrinec Ščavnický a Gabriel Vojtko.

          V preteku jednotlivcov získal Tomáš Ščavnický II. Výkonnostnú triedu. Po generálnej oprave striekačky sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži v Jakovanoch a v Ľutine. Na týchto súťažiach naše družstvo súťažilo s novým, mladým obsadením. Vzhľadom na to že, nový stroj bol opravený na konci sezóny, nenaskytol sa nám priestor na dôslednejší tréning a získanie prestížnejších ocenení, ktoré veríme že na nás čakajú v najsledujúcej sezóne. Držíme palce nášmu trénerovi.

          V priebehu roka naši členovia zasahovali 3 krát. A to na zelený štvrtok pri požiari suchého porastu a konárov na Hirči. Druhý požiar bol na bývalom hnojisku v Jakubovanoch, kde horel nízky porast a tráva. Tretí krát vypomáhali členova zboru pri likvidácii požiaru garáže pri rodinnom dome.

          V oblasti prevencie boli vykonané prehliadky komínov v rodinných domoch a následné poučenie o prevencii pred požiarmi naším preventivárom.

         V miestnom rozhlase boli odvysielané relácie k ochrane pred vypaľovaním suchej trávy a k prevencii pred vykurovacím obdobím.        

            V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti sme usporiadali 2 spoločenské disko-zábavy v spolupráci s futbalovým klubom. Počas juniálesu sme predviedli ukážky z hasičského zásahu a najmladším sme ukázali čo dokáže hasičská technika a vyskúšali si aj jazdu v hasičskom aute.

            Na jeseň bol v obci po rekonštrukcii slávnostne otvorený obecný dom, v ktorom sídli hasičská zbrojnica. Táto inovácii priniesla hasičskému zboru novú miestnosť, v ktorej plánujeme usporiadávať výborové schôdze a stretnutia členov zboru. Vzhľadom na to, je potrebné túto miestnosť pripraviť a zariadiť o čo sa budeme snažiť v roku 2013.

         V hospodárení je naša organizácia DHZ plne odkázaná na obecný rozpočet.  V čase konania previerok pripravenosti naša organizácia zakúpila z prostriedkov obce novú hasičskú striekačku ktorá nám prinesie lepšie a kvalitnejšie výsledky v požiarnom útoku oproti minulosti.

            Vlastnou činnosťou sme zakúpili nové tričká a opasky. Chcem poďakovať pani Sedlákovej za pomoc pri našívaní nášiviek na tričká.

          Na záver chcem poďakovať všetkým členom za ich spoločnú a obetavú prácu vďaka. Verím že aj v roku 2013 spoločne veľa dokážeme a budeme aj naďalej úspešne zveľaďovať hasičský zbor v Jakubovanoch.

          DHZ sa chce poďakovať aj starostovi obce, pánovi Antonovi Janičinovi a obecnému zastupiteľstvu za pochopenie, ústretovosť a pomoc pri obstaraní novej hasičskej techniky a v práci pre DHZ. Veríme, že ich vynaložená námaha a obetavý čas prinesie ovocie v podobe rovnako úspešnej reprezentácie obce.

História DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor v Jakubovanoch bol založený v roku 1926.
V súčasnosti má zbor 80 členov, 64 mužov a 16 žien. Čestných členov je 52 z toho 16 žien. Činných členov je 27 z toho 4 dorastenci. Najstarší čestný člen zboru, pán Jozef Šoltýs narodený roku 1922. Najdlhšie aktívny člen, pán Tomáš Kollár od roku 1964. Z predošlých rokov sme držiteľmi rekordu v súťažnej štafete v období od 5.7.1997 do 28.6.1998 časom 86,00 a následným prekonaním tohto času na 80,50, ktorý bol prekonaný až po dvoch rokoch a do 5.7.2000.

V roku 2009 sa zbor rozrástol o 12 nových členov, ktorý hneď v prvý rok svojho pôsobenia ukázali svoju šikovnosť, priebojnosť a zručnosť, keď na obvodovej súťaži dosiahli krásne 1. miesto a v rámci svojho okrsku zvíťazili a tým si zaistili postup na okresné kolo, kde pri silnej a kvalitnej konkurencii sa umiestnili na chvályhodnom 5. mieste. Tento rok sa zúčastnil Okresnej súťaže aj tím mužov nad 35 rokov, ktorí sa umiestnili na 6. mieste.

Avia PS 15 PS 15

 

Náš tím:

Tím                               Ľuboš Maďar, Ľubomír Revák, Tomáš Ščavnický, Matúš Krivoňák,
                               René Nižník, Ján Balun, Anton Revák , Miroslav Sedlák.     

 

 

 

 

Výbor DHZ Jakubovany:

 

Predseda:  Martin Kollár


Veliteľ:  Gabriel Vojtko


Preventinár: Ján Sedlák


Referent mládeže:


Strojník: Martin Šoltýs


Revízor: Tomáš Kollár

Okrsky

Dátum konania

Organizátor – miesto konania

Obv. 1 + 2 + 3

18. mája 2014

Jarovnice

Obv. 4 + 5

11. mája 2014

Červenica

Obv. 6 + 7

25. mája 2014

Šarišské Dravce

Plameň CH + D

30. mája 2014

Torysa – postupový rok na KK

Okr. dorast

31. mája 2014

Poloma štartovné 15,- €

Okr. dospelých

1. júna 2014

Krivany štartovné 15,- €

Okr. nad 35 r.

8. júna 2014

Tichý Potok štartovné 15,-€

Ročník

Názov pohárovej súťaže a miesto

Dátum

7. ročník

pohár obce Brezovica

So

04.05.2014

3. ročník

pohár Býčej hory - Oľšov

Ne

15.06.2014

1.ročník Pohár obce Krivany        Ne               22.06.2014

3. ročník

Čiernohorský pohár obce Poloma

Ne

29.06.2014

36. ročník

pohár Stráža – Hubošovce

Ne

20.07.2014

XXII.roč.

Šarišský pohár v obci Brezovica

So

26.07.2014

22. ročník

Memoriál pána Cicmana- Ražňany

Ne

03.08.2014

4. ročník

Hasič. poh. Šteľbach CUP – Tichý Potok

Ne

10.08.2014

13. ročník

Memoriál pána Tomeka - Torysa

Ne

17.08.2014

3. ročník

Memoriál pána Porembu - Lúčka

Ne

24.08.2014

12. ročník

pohár SNP – Šarišské Michaľany

Pi

29.08.2014

10. ročník

pohár Ranč Ratvajka - Ľutina

Ne

31.08.2014

9. ročník

pohár obce Jakovany

Ne

07.09.2014

6. ročník

pohár obce Rožkovany – súťaž PPS-8

Ne

14.09.2014

4. ročník

Červenický hasičský osemboj

So

20.09.2014

7. ročník

pohár obce Brezovička – Vyšný Slavkov

Ne

21.09.2014

6. ročník

Jesenný branný pretek ml. hasičov Torysa

Pi

03.10.2014

5. ročník

Halové preteky mladých hasičov - Lipany

Pi

14.11.2014