Obsah

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za rok 2023.

Majetkové priznanie 

Ročné zúčtovanie 

Potvrdenie o doručení