Obsah

Dokumenty

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb obce Jakubovany 2022 Stiahnuté: 18x | 02.11.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022.pdf Stiahnuté: 54x | 25.01.2022

V8_VPS_nalozka Stiahnuté: 171x | 09.07.2020

V7_KEP_nalozka Stiahnuté: 139x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyJ Stiahnuté: 146x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyG Stiahnuté: 135x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyFHI Stiahnuté: 136x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyDE Stiahnuté: 136x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyABC Stiahnuté: 140x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyJ Stiahnuté: 143x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyG Stiahnuté: 130x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyFHI Stiahnuté: 142x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyDE Stiahnuté: 129x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyABC Stiahnuté: 132x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyJ Stiahnuté: 128x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyG Stiahnuté: 134x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyFHI Stiahnuté: 114x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyDE Stiahnuté: 133x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyABC Stiahnuté: 130x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozkaJ Stiahnuté: 134x | 09.07.2020

Stránka