Obsah

Dokumenty

Stanovisko k ZÚ 2022 Stiahnuté: 57x | 18.05.2023

Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 Stiahnuté: 55x | 18.05.2023

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb obce Jakubovany 2022 Stiahnuté: 87x | 02.11.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022.pdf Stiahnuté: 120x | 25.01.2022

V8_VPS_nalozka Stiahnuté: 258x | 09.07.2020

V7_KEP_nalozka Stiahnuté: 202x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyJ Stiahnuté: 216x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyG Stiahnuté: 212x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyFHI Stiahnuté: 197x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyDE Stiahnuté: 207x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyABC Stiahnuté: 219x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyJ Stiahnuté: 211x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyG Stiahnuté: 196x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyFHI Stiahnuté: 208x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyDE Stiahnuté: 194x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyABC Stiahnuté: 201x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyJ Stiahnuté: 210x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyG Stiahnuté: 201x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyFHI Stiahnuté: 180x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyDE Stiahnuté: 196x | 09.07.2020

Stránka