Obsah

Dokumenty

Stanovisko k ZÚ 2022 Stiahnuté: 4x | 18.05.2023

Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 Stiahnuté: 2x | 18.05.2023

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb obce Jakubovany 2022 Stiahnuté: 39x | 02.11.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022.pdf Stiahnuté: 69x | 25.01.2022

V8_VPS_nalozka Stiahnuté: 198x | 09.07.2020

V7_KEP_nalozka Stiahnuté: 153x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyJ Stiahnuté: 169x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyG Stiahnuté: 156x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyFHI Stiahnuté: 151x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyDE Stiahnuté: 157x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyABC Stiahnuté: 161x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyJ Stiahnuté: 162x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyG Stiahnuté: 149x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyFHI Stiahnuté: 162x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyDE Stiahnuté: 147x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyABC Stiahnuté: 151x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyJ Stiahnuté: 148x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyG Stiahnuté: 150x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyFHI Stiahnuté: 132x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyDE Stiahnuté: 150x | 09.07.2020

Stránka