Obsah

Dokumenty

Stanovisko k ZÚ 2022 Stiahnuté: 103x | 18.05.2023

Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 Stiahnuté: 92x | 18.05.2023

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb obce Jakubovany 2022 Stiahnuté: 131x | 02.11.2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022.pdf Stiahnuté: 162x | 25.01.2022

V8_VPS_nalozka Stiahnuté: 302x | 09.07.2020

V7_KEP_nalozka Stiahnuté: 239x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyJ Stiahnuté: 267x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyG Stiahnuté: 244x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyFHI Stiahnuté: 242x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyDE Stiahnuté: 246x | 09.07.2020

V6_PPF_nalozkyABC Stiahnuté: 264x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyJ Stiahnuté: 249x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyG Stiahnuté: 233x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyFHI Stiahnuté: 244x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyDE Stiahnuté: 226x | 09.07.2020

V5_voda_nalozkyABC Stiahnuté: 237x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyJ Stiahnuté: 241x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyG Stiahnuté: 234x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyFHI Stiahnuté: 210x | 09.07.2020

V4_elektr_nalozkyDE Stiahnuté: 239x | 09.07.2020

Stránka