Obsah

Dokumenty

V3_komplex_nalozkaDE Stiahnuté: 2x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozka_ABC Stiahnuté: 2x | 09.07.2020

V2_uzemie_nalozka Stiahnuté: 2x | 09.07.2020

V1_sirsie_nalozka Stiahnuté: 2x | 09.07.2020

legendy_povodny UPN Stiahnuté: 2x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 6x | 23.06.2020

Kalendár zberu odpadov 2019 Stiahnuté: 635x | 06.02.2019

Plán kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 99x | 01.02.2019

Výzva na predloženie ponúk MŠ Stiahnuté: 80x | 27.11.2018

Návrh VZN obce Jakubovany o sociálnych službách, výška a spôsob úhrady za poskytované služby Stiahnuté: 234x | 18.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 230x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 212x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 207x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 194x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 3/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 657x | 18.10.2017

VZN č.2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 270x | 18.10.2017

Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 145x | 18.10.2017

Cestovný poriadok -Sabinov-Jakubovany-Terňa-Veľký Slivník Stiahnuté: 135x | 18.10.2017

Cestovný poriadok - Hanigovce-Jakubova Voľa-Sabinov-Jakubovany Stiahnuté: 168x | 18.10.2017

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. Stiahnuté: 127x | 18.10.2017

Stránka