Obsah

Dokumenty

V4_elektr_nalozkyABC Stiahnuté: 184x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozkaJ Stiahnuté: 193x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozkaG Stiahnuté: 190x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozkaFHI Stiahnuté: 181x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozkaDE Stiahnuté: 134x | 09.07.2020

V3_komplex_nalozka_ABC Stiahnuté: 138x | 09.07.2020

V2_uzemie_nalozka Stiahnuté: 140x | 09.07.2020

V1_sirsie_nalozka Stiahnuté: 135x | 09.07.2020

legendy_povodny UPN Stiahnuté: 129x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 263x | 23.06.2020

Kalendár zberu odpadov 2019 Stiahnuté: 1,020x | 06.02.2019

Plán kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 311x | 01.02.2019

Výzva na predloženie ponúk MŠ Stiahnuté: 231x | 27.11.2018

Návrh VZN obce Jakubovany o sociálnych službách, výška a spôsob úhrady za poskytované služby Stiahnuté: 427x | 18.10.2017

Žiadosť o príspevok na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp Stiahnuté: 447x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 380x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 363x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 375x | 18.10.2017

VZN obce Jakubovany č. 3/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 815x | 18.10.2017

VZN č.2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 457x | 18.10.2017

Stránka