Obsah

Dokumenty

Miestne dane a poplatky na rok 2012 Stiahnuté: 112x | 18.10.2017

Vysvetlivky k zberu odpadov Stiahnuté: 110x | 18.10.2017

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. Stiahnuté: 106x | 18.10.2017

Cestovný poriadok - Hanigovce-Jakubova Voľa-Sabinov-Jakubovany Stiahnuté: 155x | 18.10.2017

Cestovný poriadok -Sabinov-Jakubovany-Terňa-Veľký Slivník Stiahnuté: 118x | 18.10.2017

Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 125x | 18.10.2017

Výzva na predloženie ponúk MŠ Stiahnuté: 67x | 27.11.2018

Plán kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 73x | 01.02.2019

Kalendár zberu odpadov 2019 Stiahnuté: 511x | 06.02.2019

Stránka