Obsah

Dokumenty

Miestne dane a poplatky na rok 2012 Stiahnuté: 120x | 18.10.2017

Vysvetlivky k zberu odpadov Stiahnuté: 120x | 18.10.2017

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov. Stiahnuté: 117x | 18.10.2017

Cestovný poriadok - Hanigovce-Jakubova Voľa-Sabinov-Jakubovany Stiahnuté: 161x | 18.10.2017

Cestovný poriadok -Sabinov-Jakubovany-Terňa-Veľký Slivník Stiahnuté: 126x | 18.10.2017

Výročná správa za rok 2013 Stiahnuté: 140x | 18.10.2017

Výzva na predloženie ponúk MŠ Stiahnuté: 74x | 27.11.2018

Plán kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 93x | 01.02.2019

Kalendár zberu odpadov 2019 Stiahnuté: 580x | 06.02.2019

Stránka