Obsah

11.10.2019

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov

Viac o dodržiavaní zásad protipožiarnej bezpečnosti informuje Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove v prílohe...

Detail

02.08.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe

Detail

21.06.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe

Detail

10.05.2019

Oznámenie o dražbe zn.031/2019

Oznámenie o dražbe zn. 031/2019

Detail