Obsah

13.01.2020

Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny

Detail

09.01.2020

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Detail

10.12.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvo

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Detail

06.12.2019

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Detail

03.12.2019

Mikuláš 2019

6.12.2019 o 16.30 pri hasičskej zbrojnici.

Detail