Obsah

Kultúra

Folklórny súbor Barvinek vznikol v roku 2000. Súbor má 20 stálych členov.Vedúcim súboru je Jozef Revák, hudobnú zložku vedú primáši Róber Burík a Pavol Polomský.Súbor

Šarišský región, v ktorom má súbor svoje sídlo, sa stal základnouoblasťou čerpania námetov pre program súboru. Zameriavame sa na prieskum, rozvoj a udržiavanie kultúrneho dedičstva v speve, tanci,hudbe, ľudových hrách, zvykoch a pod.

Vo svojej doterajšej histórii sme absolvovali okrem domácich vystúpení aj vystúpenia za hranicami Slovenska na medzinárodných folklórnych festivaloch v Chorvátsku, Bulharsku, Poľsku, Holandsku, na Kanárskych ostrovoch.

Najaktuálnejšia je naša účasť na:

Festivále Hořičky 2015

Na  2. ročník medzinárodného folklórneho festiválku v Hořičkách na Náchodsku v Českej republike bol pozvaný  folklórny súbor Barvinek ako hlavný bod programu. Na dvojhodinovom programe sa predviedol svojimi spevmi, tancami ale aj ľudovým pásmom –„ Čepenie“ nevesty. Festiválek  sa konal v dňoch 19. – 20.6 2015 pod záštitou podpredsedu vlády ČR Pavla Bělobrádka, ministra hospodárstva ČR Ing. Milana Jurečky a hejtmana Královohradeckého kraja Bc. Lubomíra France. Pozvaný boli aj rôzne folklórne súbory z ČR napríklad z Kyjova, ale aj FS Karpaty z Bratislavy. Zaujímavé pre nás bolo sledovať hodinové „stavanie mája“. 

Zúčastnili sme sa aj na Medzinárodnom festivale folklórnych a hudobných skupín v Bulharsku 2011, kde sme získali kontaky s  Cyprom, Španielskom a Ruskom. Podieľali sme sa na príprave a realizácii Protidrogových koncertov v našom regióne a benefičný program v Sabinove a Košiciach pre Patrika Šimoňáka ktorý bojuje s ťažkou chorobou.

Súbor Súbor

 

V repertoári súboru sú tance Na mosce, Verbung, Čardáš, Šarišská polka, Pásmo Vianoc, Chorovody, Regrutska zábava, V karčme vešelo, Hore valalom.

V roku 2008 bol Jozef Revák (vedúci súboru) pozvaný na stretnutie IGF (Medzinárodná únia európskych a mimoeurópskych zväzov) ako hosť na koľko v tejto celosvetovej folklórnej federácii Slovensko nemalo zastúpenie.

   
V roku 2011 vznikla Federácia Slovenského Folklóru (FSF), ktorá združuje folklórne súbory a skupiny.
V októbri 2011 FSF bola prijatá za oficiálneho člena IGF so zástupcom Jozefom Revákom.

Súbor Súbor

 

Folkórny súbor Barvinek sa spolu so speváckou skupinou Jakubovianka
zúčastnili 25. a 26. augusta Liptálskych slávností v Liptále na Morave.
Festival zahŕňal viacero vystúpení na ktorých sme sa prezentovali s
typickými tancami a piesňami.
Vďaka tejto účasti sme spoznali aj mnoho iných ľudí z rôznych častí
sveta ako z Taiwanu, z Nového Zélandu, Číny, Ruska, Konga a Jakarty.