Obsah

Informácie ku kanalizačným prípojkám Stiahnuté: 32x | 09.05.2023

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka Stiahnuté: 30x | 09.05.2023

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 34x | 09.05.2023

Súhlas vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 30x | 09.05.2023

vzor nákresu č. 2 Stiahnuté: 31x | 09.05.2023

vzor nákresu č.1 Stiahnuté: 38x | 09.05.2023

Stránka

  • 1