Obsah

Archív FZO - 2011

Faktury

Faktúry prijaté v novembri a decembri 2011

Fa_321 2011 Za plyn

Fa_321 2011 Za plyn.PDF Stiahnuté: 366x | 04.11.2017

Fa_356 2011 Za plyn

Fa_356 2011 Za plyn.PDF Stiahnuté: 379x | 04.11.2017

Fa_386 2011 Rekonštr. a modern. obecných stavieb

Fa_386 2011 Rekonštr. a modern. obecných stavieb.PDF Stiahnuté: 421x | 04.11.2017

Fa_391 2011 Oprava elektroinštalácie KD

Fa_391 2011 Oprava elektroinštalácie KD.PDF Stiahnuté: 394x | 04.11.2017

Fa_397 2011 Za výmenu podlahy v ZŠ

Fa_397 2011 Za výmenu podlahy v ZŠ.PDF Stiahnuté: 361x | 04.11.2017

Fa_401 2011 Výmena vchodových dverí na obchodnej budove

Fa_401 2011 Výmena vchodových dverí na obchodnej budove.PDF Stiahnuté: 456x | 04.11.2017

Faktúry prijaté v októbri 2011

Fa_287 2011 PDF

Fa_287 2011.PDF Stiahnuté: 392x | 06.11.2017

Fa_316 2011

Fa_316 2011.PDF Stiahnuté: 367x | 06.11.2017

Faktúry prijaté v septembri 2011

Fa_264 2011 Oprava strechy v MŠ

Fa_264 2011 Oprava strechy v MŠ.PDF Stiahnuté: 394x | 06.11.2017

Faktúry prijaté v júli 2011

Fa_227 2011 Za El. energiu

Fa_227 2011 Za El. energiu.PDF Stiahnuté: 377x | 06.11.2017

Faktúry prijaté v júni 2011

Fa190_2011 Za úpravu komunikácie po prekopoch

Fa190_2011 Za úpravu komunikácie po prekopoch.PDF Stiahnuté: 407x | 06.11.2017

Fa196_2011 Za rekonštr. a moderniz. obecných stavieb

Fa196_2011 Za rekonštr. a moderniz. obecných stavieb.PDF Stiahnuté: 386x | 06.11.2017

Faktúry prijaté v máji 2011

Fa130_2011 Za elektrickú energiu

Fa130_2011 Za elektrickú energiu.PDF Stiahnuté: 391x | 06.11.2017

Fa157_2011 Za výmenu vodomerov

Fa157_2011 Za výmenu vodomerov.PDF Stiahnuté: 408x | 06.11.2017

Faktúry prijaté v apríli 2011

Fa100_2011 Za plyn

Fa100_2011 Za plyn.PDF Stiahnuté: 353x | 06.11.2017

Fa102_2011 Za potraviny pre ŠJ

Fa102_2011 Za potraviny pre ŠJ.PDF Stiahnuté: 383x | 06.11.2017

Fa103_2011 Za potraviny pre ŠJ

Fa103_2011 Za potraviny pre ŠJ.PDF Stiahnuté: 374x | 06.11.2017

Fa104_2011 Za kancelársky materiál

Fa104_2011 Za kancelársky materiál.PDF Stiahnuté: 372x | 06.11.2017

Fa105_2011 Materiál predškolská výchova

Fa105_2011 Materiál predškolská výchova.PDF Stiahnuté: 375x | 06.11.2017

Fa106_2011 Zrovnávanie terénu v areály ZŠ

Fa106_2011 Zrovnávanie terénu v areály ZŠ.PDF Stiahnuté: 447x | 06.11.2017

Stránka