Obsah

Farnosť SB filiálka Jakubovany

 

Rímskokatolícka farnosť Sabinov

Farnosť Sabinov - Filiálka Jakubovany

Námestie slobody 31

083 01 Sabinov
Tel. 051/4523 784

Web :www.farnostsabinov.sk 

Kostol

Prehľad svätých omší :

http://www.farnostsabinov.sk/data/omse/tabulka_omsi.pdf 


Kostol sv. Vavrinca

K vzácnym kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí rímskokatolícky kostol zasvätený Kostolsvätému Vavrincovi z. konca 13. storočia. Kostol bol pôvodne postavený v gotickom slohu. Stavba je jednoloďová so štvorcovým presbytériom. Sakrálna stavba bola niekoľkokrát opravovaná. Najväčšia oprava sa udiala v roku 1716, potom v roku 1856, 1913 a opravy na ňom sa uskutočnili aj nedávno v roku 1999. Postupnými opravami kostol nadobudol prvky baroka a veža dokonca secesnú podobu. Pri oprave v roku 1856 vonkajšia fasáda získala prvky klasického slohu.


Kostol bol vybudovaný krátko po založení dediny, ktorá vznikla z iniciatívy šlachtica Jakuba zo Šarisských Sokoloviec. Sakrálny objekt bol umiestnený na strmom vrchu nad dedinou ( 421 m.n.m). Pozostával  z rovno uzavretého presbytéria štvorcového pôdorysu a obdľžnikového jednolodia. Interiér bol osvetlený úzkymi ranogotickými oknami a prístupný portálom z lomeným oblúkom z južnej strany. Približne v rokoch 1300-1320 boli vnútorné steny vyzdobené románsko-gotickými nástennými maľbami.

Dodnes sa tak zachovali maľby s rozmermi 2,8 X 1,6 m, od barokového okna vo svätyni po triumfálny oblúk. Na stene svätyne sú zobrazené tri sediace postavy a na víťaznom stojaca figúra.

Z románskeho majuskulového písma zostavili, žiaľ, len písmená B.U.S. pod pravou rukou strednej postavy a zvyšok dvoch neznámých litier na tom istom a vedľajšom stĺpe. Zachované litery môžu pochádzať z nápisu JAKOBUS, zakladateľa dediny.

Na drevenej väzbe všetkých troch kníh sú rohové medailóny a mandorla (kosoštvorec) v strede. Týmto symbolickým náznakom kríža sa upozorňuje, že ide o evanjelium, ktoré Kristus s učeníkmi odovzdáva veriacim.

Na území Slovenska nemá táto kompozícia obdobu. Podobný cyklus sa nachádza najbližšie v Tirolsku. Podobnou technikou a štýlom ovplyvneným byzantským umením boli vytvorené maľby v Lomnici, Špisskej kapitule a Dravciach. Jakubovianske maľby sú tak najvýznamnejším stredovekými freskami minimálne v regióne Šariša.

 

Obraz Oltár
Obraz Chrám