Obsah

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Urbárska spoločnosť,

pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Kostolná  192/9, 083 01Jakubovany

Tomáš Kollár, predseda výboru

US, PS, č.t. 0915 513 458