Objednávky


Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2017 Júl 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
6/2017 Jún 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
5/2016 Objednávky máj 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
4/2017 Objednávky april 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
3/2017 Objednávky marec 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
2/2017 Objednávky február 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
1/2017 Objednávky január 2017 Obec Jakubovany - Školská jedáleň
0.00 €
129/2016 Tlačivá k miestným daniam INPROST spol, s.r.o.
0.00 €
127/2016 montáž vianočnej výzdoby EL VO mont s.r.o.
0.00 €
126/2016 Porez dreva Juraj Borz
0.00 €
125/2016 Mobilná toaleta František Tokoly
497.50 €
123/2016 Hlavná ročná kontrola det. ihriska EKOTEC, spol. s.r.o.
480.00 €
122/2016 Materiál údržba ZŠ Pil-stav, s.r.o.
0.00 €
121/2016 Spracovanie projektu MŠ Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
840.00 €
121_1/2016 Verejné obstarávanie Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
840.00 €
120/2016 Materiál k údržbe obecného vodovodu Pil-stav, s.r.o.
1870.00 €
119/2016 Aktualizícia + servis program ŠJ4 SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
118/2016 Údžba bodovy ZŠ Rastislav Sykora
1600.00 €
116/2016 Materiál KD Maxpel, s.r.o.
129.00 €
115/2016 Kamenivo posyp S.F.Bouw, s.r.o.
110.00 €
114/2016 IT zariadenie MŠ LONLER s.r.o
90.00 €
113/2016 Spomaľovače + príslušenstvo Agrosilva SR, spol, s.r.o.
396.00 €
112/2016 Dopravné značky 4ks PLUTKO
261.72 €
111/2016 Knihy do knižnice Knihy pre každého s.r.o.
96.30 €
110_1/2016 Materiál údržba ZŠ Mastaf, s.r.o.
56.90 €
110/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
9.50 €
109/2016 Vianočné výzdoby Michal Klinovský
250.00 €
108/2016 Tieňohry MŠ ELARIN, s.r.o.
194.00 €
107_1/2016 Materiál na údržbu ZŠ Pil-stav, s.r.o.
391.00 €
107/2016 Materiál - údržba ZŠ Pil-stav, s.r.o.
77.60 €
105/2016 Predplatné časopisov pre MŠ Slovesnká pošta, a.s.
14.20 €
104/2016 Nákup kníh a učebných pomôcok ZŠ Benjamín s.r.o.
158.32 €
103/2016 Plech listový Kovsmol
349.36 €
102/2016 Perá, samolepky, magnetky, šiltovky, tričká EPoS SB, s.r.o
726.00 €
101/2016 Revízia komínov Základná škola Michal Husák
130.00 €
100/2016 revízia komínov OcÚ, KD, Obchodná budova Michal Husák
130.00 €
99/2016 Poplatok za workshop Inštitút psychoterapie a socioterapie
70.00 €
98/2016 Kniha. učebné pomôcky Taktik vydavateľstvo s.r.o.
94.60 €
97/2016 Pracovné zošity 1.,2.,3.,4. ročník Saleziáni don Bosca - Slovenská pro
49.45 €
96/2016 Tlačiareň MFP M125a Planeo Elektro Prešov
119.00 €
95_1/2016 Pamätná plaketa Wisniev LIM PO, s.r.o.
8.18 €
95/2016 Odborná skúška plynového odb. miesta Základná škola Stanislav Slaninka
203.62 €
94/2016 Odborná skúška plynového odb. miesta Obchodná budova Stanislav Slaninka
123.44 €
93/2016 Odborná skúška plynového odb. miesta Hasičská zbrojnica Stanislav Slaninka
143.44 €
92/2016 Odborná skúška plynového odb. miesta v objekte OcÚ, KD Stanislav Slaninka
262.82 €
91/2016 Oprava hydrantov MP KANAL service s.r.o
4900.00 €
90_2/2016 Ročný prístup verejnej správy SR Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
0.00 €
90_1/2016 Predplatné účtovníctvo obcí a ropo Wolters Kluwer s. r. o.
0.00 €
90/2016 Dvojkrídlová informačná vytrína Mestský mobiliár spol. s.r.o.
0.00 €
89/2016 Program pre predprimárne vzdelávanie RAABE
9.00 €
88/2016 Učebnice Juvenia-Education,n.o.
79.30 €
87_1/2016 Stavebný materiál Pil-stav, s.r.o.
122.70 €
87/2016 Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o.
30.80 €
86/2016 Učebnice prírodoveda Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé Léta
45.82 €
85/2015 Učebnice English World1 - 14 ks, English World2 - 2ks Glossa
129.60 €
84[2016 Kontajner 110l , 30 ks FEREX, s.r.o.
787.70 €
83/2016_01 Drvené kamenivo_ZŠ AGROMELIO , s.r.o.
613.08 €
83/2016 Sklápacie ležadlo 24 ks MŠ Mária Šimonová
837.21 €
82/2016_01 Tlačivá EPoS SB, s.r.o
2.97 €
82/2016 Odborná skúška plyn. odberného zariadenia v MŠ Stanislav Slaninka
292.19 €
81/2016 Výroba betónu s dopravou ZŠ Betón Garone
300.00 €
80/2016 Spojka elektomagnt. komplet Mountfield SK, s.r.o.
270.00 €
79/2016 Informačná tabuľa EPoS SB, s.r.o
33.60 €
77/2016 Revízia tlakových nádob v KD Ing. Peter Kunec
47.50 €
76/2016 Revízia tlakových nádob v ZŠ Ing. Peter Kunec
47.50 €
75/2016 Rozbor vody v obchodnej budove Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
90.00 €
73/2016 Zemné práce pri ZŠ Jakubovany Michal Jurčenko
275.00 €
72/2016 ASC agenda ZŠ 2017 ASC Apllied Software Consultants
99.00 €
71/2016 Hrebeňová väzba EPoS SB, s.r.o
1.80 €
69/2016 Výroba betónu s dopravou Betón Garone
115.60 €
68/2016 Stoly, dźbán, hrnčeky, tácky pre ŠJ Branislav Dvorščák
1056.04 €
67/2016 Oprava hydrantov v obci MP KANAL service s.r.o
2011.25 €
66/2016 List s vodotlačou znak SVK ŠEVT, a.s.
10.20 €
65/2016 Výmena akumulátora PS CP MK hlas - Ing.Makara Konštantín
70.00 €
64/2016 Lis na pet fľaše FEREX, s.r.o.
0.00 €
63/2016 Popolnice 30ks FEREX, s.r.o.
0.00 €
62/2016 Pobyt žiakov v škole v prírode Contessa, s.r.o.
1100.00 €
61/2016 Prenájom vozidla pre MŠ Adrián Bekeč
293.00 €
60/2016 Tlačivá ZŠ ŠEVT, a.s.
55.47 €
59/2016 Licencia kreatívne web stránky pre školy. Interaktívne programy ABC Materské školy
49.00 €
58/2016 Kvalifikovaný systemový certifikát Disig, a.s.
103.20 €
57/2016 Vypracovanie zámeru na prístavbu MŠ e-dotácie s.r.o
350.00 €
56/2016 Predplatné včielka pre MŠ Slovesnká pošta, a.s.
7.60 €
55/2016 Geometrická tabuľa NOMILAND s.r.o.
22.00 €
54/2016 Predškolská výchova NOMILAND s.r.o.
31.40 €
53/2016_01 Utierky papierové EPoS SB, s.r.o
16.40 €
53/2016 Prepravná služba Anton Kuľaša
115.00 €
52/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
5.81 €
51/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
57.65 €
50/2016 Modernizácia verejného osvetlenia EL VO mont s.r.o.
19961.42 €
49/2016_01 Materiál predškolská výchova MŠ NOMILAND s.r.o.
362.30 €
49/2016 Náklady na pracovnú cestu ZOHT - Združenie hornej Torysy
121.00 €
48/2016 Kolotoč s lavičkami NOMILAND s.r.o.
1450.00 €
47/2016 Vláčik s tunelom pre MŠ PLAYSYSTEM
1713.60 €
46/2016 Hadice pre DHZ KNĚŽEK
260.08 €
45/2016 Prúdnica Klimeš s AWG spojkami Jozef Cihý
150.00 €
44/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
90.98 €
43/2016 Vlajky LIM PO, s.r.o.
47.70 €
42/2016 Stolný futbal Mall Slovakia
145.00 €
41/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
51.37 €
40/2016 Nákup počítačov, monitor sudop TRADE spol, s.r.o.
145.00 €
39/2016 Sada kuchynských stierok na deň detí LIM PO, s.r.o.
380.00 €
38/2016 Súbor trofejí DHZ EPoS SB, s.r.o
133.70 €
37/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
52.61 €
35/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
261.39 €
34/2016 CD pre MŠ Microitem v.o.s.
59.70 €
33/2016 Čistenie verejných priestorov v obci Jakubovany Jozef Mašľar - EKO-KOP
480.00 €
32/2016 Projektová dokumentácia "Prístový chodník ulica Kostolná" Ing. Anton Pulščák
750.00 €
31/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
125.20 €
30/2016 Čistenie verejných priestorov v obci Jakubovany Jozef Mihálik
492.00 €
29/2016 Zemné práce KOMATSU MP KANAL service s.r.o
486.00 €
28/2016 Akumulátor a jeho výmena MK hlas - Ing.Makara Konštantín
30.00 €
27/2016 Oprava plyn. topidla GAMA v MŠ Stanislav Slaninka
24.74 €
26/2016 Revízia el. zariadení Mgr. Daniela Kočanová
212.35 €
25/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
37.84 €
24/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
74.33 €
22/2016 Dopravná značka PLUTKO
114.72 €
21/2016 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
86.62 €
20/2016 Elektromontážne práce Anton Vojtko - Elektromontážne práce
841.00 €
19/2016 Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ Vladimír Jánoš-REHAP
0.00 €
18/2016 Kontrola hasiacich prístrojov MŠ Vladimír Jánoš-REHAP
0.00 €
17/2016 Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ Vladimír Jánoš-REHAP
0.00 €
16/2016 Montáž a uvedenie do prevádzky kombinovaný šporák Vladislav Kravec - Kraspol
0.00 €
15/2016 Školenie hasičov Dobrovoľná požiarna ochrana
0.00 €
14/2016 Materiál Jozef Kropiľák
0.00 €
13/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
0.00 €
12/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
0.00 €
11/2016 Update programu Mzdy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
0.00 €
10/2016 Vypracovanie geometrického plánu Ing. Pavol Dulin
0.00 €
9/2016 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
8/2016 Kamenivo S.F.Bouw, s.r.o.
0.00 €
7/2016 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
78.92 €
6/2016 Materiál Jozef Kropiľák
0.00 €
5/2016 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
101.09 €
4/2016 Tlačivá pre ZŠ ŠEVT, a.s.
2.50 €
3/2016 Tlačivá pre ZŠ ŠEVT, a.s.
16.50 €
2/2016 Výklopná skrinka s osvetlením Ján Cehelský Interiér J+M
69.60 €
1/2016 Elektromontážne práce ZŠ Ladislav Andráš
265.30 €
126/2015 Stavebný materiál Pil-stav, s.r.o.
3532.10 €
125/2015 Stavebný materiál Pil-stav, s.r.o.
500.00 €
124/2015 Stavebný materiál MOVIR s.r.o.
1340.73 €
123/2015 Stavebné náradie Jozef Kropiľák
597.80 €
122/2015 chladničku Gorenje SALT
379.00 €
121/2015 Sporák BEKO SALT
399.00 €
120/2015 elektromontážne práce v budove KD Jakubovany Ladislav Andráš
426.54 €
119/2015 elektromontážne práce v budove MŠ Jakubovany Anton Vojtko - Elektromontážne práce
685.20 €
118/2015 Opravu hydrantov MP KANAL service s.r.o
3.08 €
117/2015 Stoly do zasadačky NOBYT, s.r.o.
828.00 €
116/2015 Gym.odrazový mostík, Gym.žinienku PESMENPOL spol. s r.o.
306.90 €
115/2015 Kamenivo 4-8 S.F.Bouw, s.r.o.
65.00 €
114/2015 Povrchovú úpravu drevenej podlahy v triedach, jedálni Darien, s.r.o.
1590.00 €
113/2015 Výrobu a montáž kovania skrinky Dušan Damankoš
145.00 €
112/2015 Keramická mag. tabuľa, Magnetická stierka GOTANA, s.r.o.
370.00 €
111/2015 Výklopná vytrina Ján Cehelský Interiér J+M
278.40 €
110/2015 Pracovný pult 378x86x60,Pracovný pult 100x86x60, Pracovný pult 120x86x60 Ján Cehelský Interiér J+M
996.00 €
109/2015 Prívesný vozík AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
518.10 €
108/2015 Ťažné zariadenie a montáž AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o.
141.86 €
107/2015 Prenájom autobus Karosa na trase Medzany-Jakubovany-Prešov Peter Broda
98.00 €
106/2015 Náradie do dielne MOVIR s.r.o.
951.64 €
105/2015 Krovinorez FS410 C-E PANRA-Karpatia
829.00 €
104/2015 Aktualizáciu k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o.
32.70 €
103/2015 Predškolská výchova Slovesnká pošta, a.s.
14.40 €
102/2015 Potraviny pre ŠJ. TATRAPRIM s.r.o.
60.88 €
101/2015 Meracie dig. koliesko KWESTO, s.r.o.
64.20 €
100/2015 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
42.10 €
99/2015 Servis počítača EPoS SB, s.r.o
100.00 €
98/2015 Vertikálne žalúzie Jofan, s.r.o.
989.60 €
97/2015 Zimné pneumatiky ESK1MO 175/70R14 MIKONA s.r.o.
121.64 €
96/2015 1. Teflónový obrus 80x80, Teflónový obrus 120x17, Teflónový obrus 120x120 TEXICOP s.r.o.
361.50 €
95/2015 Materiál a stavebné práce na údržbe základnej školy KAMPAg, spol. s.r.o.
4.12 €
94/2015 Materiál a stavebné práce na údržbe materskej školy KAMPAg, spol. s.r.o.
4.42 €
93/2015 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
64.58 €
92/2015 Objednávka zrušená Ján Cehelský Interiér J+M
0.00 €
91/2015 Import údajov Evidencia obyvateľov, Dane a poplatky, Účtovníctvo, MADE s.r.o.
0.00 €
90/2015 Kurz prvej pomoci ÚzS SČK
180.00 €
89/2015 Revízie komínov ZŠ Jakubovany Michal Husák
130.00 €
88/2015 Revízie komínov na objektoch OcÚ, KD a ZŠ Michal Husák
130.00 €
87/2015 Kreslo Ing. Vladimír Kovalčík - Nimex
189.00 €
85/2015 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
105.06 €
84/2015 Ortopedickú obuv biely kvet vita Martina Pazderová
85.10 €
83/2015 VENUS stolička statická, 22ks BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s.
385.00 €
82/2015 Autobatéria DEGRO s.r.o.
0.00 €
81/2015 Kancelársky materiál EPoS SB, s.r.o
0.00 €
80/2015 Kancelársky materiál EPoS SB, s.r.o
0.00 €
79/2015 Práce na verejnom vodovode AQUASPIŠ SPOL. S.R.O.
0.00 €
78/2015 Školský nábytok ALEX Kov.a škol. nábytok
319.50 €
77/2015 Chladničku PHILCO PSL 441 SALT
0.00 €
76/2015 Obrázkové prezentácie Microitem v.o.s.
0.00 €
75/2015 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s. r. o.
75.00 €
74/2015 Verejnú správu SR Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84.00 €
73/2015 Tlačiareň HP LJ PRO M125A EPoS SB, s.r.o
0.00 €
72/2015 Prekládka gamatky v Materskej škole v Jakubovanoch Dušan Kravec-KRAGAS
187.80 €
71/2015 Školské potreby : učebnice Sl.ped.naklad.Mladé letá
0.00 €
70/2015 Servisný zásah k tlačiarniam MINOLTA IKARO s.r.o.
0.00 €
69/2015 Školské potreby Orbis Picture Istropolitana spol. s
0.00 €
68/2015 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o.
0.00 €
67/2015 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
66/2015 Oprava plynového zásobníkového ohrievača vody HEIZER Stanislav Slaninka
0.00 €
65/2015 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
0.00 €
64/2015 Stavebné práce KAMPAg, spol. s.r.o.
0.00 €
63/2015 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
5.73 €
62/2015 Odborná prehliadka TN 18,18,50,50,60 l Ing. Peter Kunec
100.00 €
61/2015 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
36.87 €
60/2015 Školské potreby ŠEVT, a.s.
22.48 €
59/2015 Dokumentáciu ZŠ Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
80.55 €
58/2015 Údržba multifunkčného ihriska M.Cup s.r.o.
0.00 €
57/2015 Údržba multifunkčného ihriska Král Športové stavby
0.00 €
56/2015 Trofeje s gravírom EPoS SB, s.r.o
138.96 €
55/2015 Školské potreby INSGRAF s.r.o.
107.00 €
54/2015 Školské pomôcky NOMILAND s.r.o.
129.08 €
53/2015 Oprava verejného osvetlenia - výmena výbojky EL VO mont s.r.o.
268.26 €
52/2015 Vývoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
51/2015 1. Kuchynskú linku 2. Horný diel Ján Cehelský Interiér J+M
619.20 €
50/2015 Agenda Malotriedka /softvér/ ASC Apllied Software Consultants
99.00 €
49/2015 1. English world 1 2. English world 2 Glossa
231.00 €
48/2015 Prepravu autobusom pre ZŠ Jakubovany na výlet Vysoké Tatry Peter Broda
200.00 €
47/2015 Servis kosačky Perla Mountfield SK, s.r.o.
158.35 €
46/2015 Reagencie voľný chlór FISHER Slovakia, spol. s r.o.
30.36 €
45/2015 Školské potreby ŠEVT, a.s.
7.68 €
44/2015 1. Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie OcÚ+KD, obchodná budova 2. Odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov OcÚ+KD, požiarná zbrojnica Stanislav Viktor
0.00 €
43/2015 Vyhotovenie geometrického plánu GEODUS s.r.o.
0.00 €
42/2015 Stoličku kancelársku ERGONOMIS BASIC čiernu EasyMaker, s.r.o.
363.90 €
41/2015 Preprava žiakov na trase Jakubovany - Prešov a späť Štefan Tomko - Autoškola
62.40 €
40/2015 Materiál pre ZŠ Promo system, s.r.o.
152.00 €
39/2015 Potraviny pre ŠJ TATRAPRIM s.r.o.
58.03 €
38/2015 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
58.06 €
37/2015 Informačná brožúra, 10 ks VIP-CARD s.r.o.
140.00 €
36/2015 Materiálno spotrebné normy a receptúry IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
31.90 €
35/2015 Náklady na pracovnú cestu ZOHT - Združenie hornej Torysy
129.00 €
34/2015 Kontajner 110 l, 25ks FEREX, s.r.o.
527.50 €
33/2015 Prepravné služby osôb SAD Prešov a.s.
47.30 €
32/2015 Maliarské práce premostenia vodovodného potrubia Jozef Staš
983.50 €
31/2015 Pečiatka polymer EPoS SB, s.r.o
12.82 €
30/2015 Kancelársky materiál EPoS SB, s.r.o
52.01 €
29/2015 Konfiguráciu SW V1501 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.38 €
28/2015 Karnevalový satén Látky Mráz s.r.o.
20.02 €
27/2015 Školenie základnej odbornej prípravy hasičskej jednotky FLORIAN,s.r.o
159.60 €
26/2015 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
86.47 €
25/2015 Kancelársky materiál EPoS SB, s.r.o
197.25 €
24/2015 Reprezentačný materiál LIM PO, s.r.o.
393.39 €
23/2015 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
92.64 €
22/2015 Tlačivá ŠEVT, a.s.
30.00 €
21/2015 vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verej. obstarávaní na dodanie tovaru špec. techniky striekačka pre DHZ Jakubovany Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
500.00 €
20/2015 Kancelársky materiál EPoS SB, s.r.o
15.97 €
19/2015 Cartridge HP 2612A EPoS SB, s.r.o
22.70 €
18/2015 Vývoz obsahu žump v MŠ Jakubovany Vých.vodárenská spol. a.s.
93.12 €
17/2015 Tlačiareň HP LJ 125A EPoS SB, s.r.o
116.90 €
16/2015 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
56.56 €
15/2015 Umyvačka riadu SALT
329.00 €
14/2015 Vizitky Ján Grajzeľ
17.00 €
13/2015 Rodinné a spoločenské väzby, Drevená krabica ELARIN, s.r.o.
175.00 €
12/2015 Materál do WC Jozef Kropiľák
167.70 €
11/2015 Potraviny pre ŠJ. TATRAPRIM s.r.o.
50.84 €
10/2015 Preukazy poslancov Jozef Šmrhola-OLYMP
66.64 €
9/2015 Publikácie miestna samospráva II. Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
17.00 €
8/2015 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
36.96 €
7/2015 Elektromontážne práce Anton Vojtko - Elektromontážne práce
400.00 €
6/2015 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
110.52 €
5/2015 Duše na malotraktor MIKONA s.r.o.
34.00 €
4/2015 Opravu plynových topidiel 2 ks v MŠ Jakubovany Stanislav Slaninka
27.49 €
3/2015 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
104.82 €
2/2015 Kamenivo S.F.Bouw, s.r.o.
156.70 €
1/2015 Zimná údržba KAVER - Jozef Revák
0.00 €
102/2014 Ttlačivá daň z nehnuteľnosti F11 INPROST spol, s.r.o.
6.50 €
101/2014 Kamenivo S.F.Bouw, s.r.o.
85.74 €
100/2014 Dvere fóliované plné, kovanie dverí, príslušenstvo do wc Jozef Kropiľák
588.90 €
99/2014 kancelárske potreby a pomôcky EPoS SB, s.r.o
37.24 €
98/2014 Aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 SOFT-GL s.r.o.
40.00 €
97/2014 zemné práce stavebným strojom Molčan Marian
100.00 €
96/2014 príslušenstvo k umývačke GASTRO - GALAXI
500.00 €
95/2014 umývačka skla a riadu GASTRO - GALAXI
950.00 €
94/2014 pracovné stoly do tried ZŠ Ján Cehelský Interiér J+M
18.00 €
93/2014 zhotovenie skrinkovej a zásuvkovej zostavy Ján Cehelský Interiér J+M
222.00 €
92/2014 Montáž vianočných ozdobných dekorov v obci Jakubovany EL VO mont s.r.o.
150.00 €
91/2014 oprava verejného osvetlenia v obci Jakubovany EL VO mont s.r.o.
200.00 €
90/2014 nákup umývačky riadu pre ŠJ Michal Horňák
264.00 €
89/2014 Dodávka a montáž žalúzií na okná v objekte ZŠ Jakubovany Jozef Stolárik
337.00 €
88/2014 Nákup kníh do obecnej knižnice Knihy pre každého s.r.o.
200.00 €
87/2014 vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby Geoprojekt združenie
250.00 €
86/2014 Úprava parketovej podlahy brúsením a lakovaním triedy a jedálne v objekte ZŠ Ing. Milan Sepeši
950.00 €
85/2014 vodomery a šrúbenie 3/4" k vodomerom Slovel Levoča s.r.o.
372.90 €
84/2014 Oprava hydrantov verejného vodovodu v obci Jakubovany JANMAR - Marcel Bucko
1000.00 €
83/2014 Plynový sporák s el. rúrou SALT
229.00 €
82/2014 termoizolačná nádoba a hrniec s príslušenstvom GASTRO - GALAXI
98.00 €
81/2014 Oprava a údržba verejného osvetlenia EL VO mont s.r.o.
600.00 €
80/2014 reagencie na voľný chlór FISHER Slovakia, spol. s r.o.
25.00 €
79/2014 kancelárske potreby a pomôcky EPoS SB, s.r.o
48.11 €
78/2014 potraviny pre ŠJ pri MŠ Bidvest Slovakia s.r.o.
115.36 €
77/2014 náhradné diely do krovinorezu PANRA-Karpatia
77.98 €
76/2014 kontrola a čistenie komínov v objektoch obce KD, ZŠ Michal Husák
260.00 €
75/2014 potraviny pre ŠJ pri MŠ Bidvest Slovakia s.r.o.
67.86 €
74/2014 Projektová dokuméntácia sociálneho zariadenia v objekte Základnej škola Jakubovany 86 Ing. arch. František Matia
300.00 €
73/2014 Záhradný traktor Wolf Garden Expert GARDEN TECHNIK s.r.o.
3899.00 €
72/2014 výmena vodomerov 3/4" v šachtách na verejnom vodovode AQUASPIŠ SPOL. S.R.O.
950.00 €
71/2014 oprava a maľba vnútorných omietok a náter oceľ. potrubia na objekte vodojemu KAMPAg, spol. s.r.o.
900.00 €
70/2014 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v objektoch obce Jakubovany Vladimír Jánoš-REHAP
100.00 €
69/2014 servis a oprava motorového vozidla STREET CARS s.r.o.
95.00 €
68/2014 knihy anglického jazyka Juvenia-Education,n.o.
76.80 €
67/2014 vykonanie verejného obstarávania zákazky - prístup na cintorín, chodníky v areáli a okolo kostola ORIM - TENDER, s.r.o
500.00 €
66/2014 motorová kosačka advance 53 SPK HW GARDEN TECHNIK s.r.o.
400.00 €
65/2014 potraviny pre školskú jedáleň Bidvest Slovakia s.r.o.
97.97 €
64/2014 prenájom mobilnych toaliet pri príležitosti osláv obce Sanita a technika, s.r.o.
288.00 €
63/2014 zdravotná služba pri príležitosti osláv 700 výročia obce ÚzS SČK
84.00 €
62/2014 obsluha a prenájom zariadenia pri príležitosti osláv 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci Acem
348.00 €
61/2014 tovar pre požiarnu ochranu Jozef Cihý
215.00 €
60/2014 catering z príležitosti 700 výročia osláv prvej písomnej zmienky o o bci Acem
1152.00 €
59/2014 stravovanie pre 30 osôb z Poľska v dňoch 29.8.2014 - 1.9.2014 Puzzle s.r.o. prevádzka Jonatan Sabinov
126.00 €
58/2014 ubytovanie osôb z gminy Wisniew od 29.8 - 31.8.2014 Stredná odborná škola
120.00 €
57/2014 konferencierske služby pri príležitosti 700 výročia prvej písimnej zmienky o obci ThLic. Martina Poláková, PhD.
200.00 €
56/2014 ozvučenie na podujatí slávnosti 700 výročia prvej písomnej zmienky o obci Msond Bc. Marián Nalepa
300.00 €
55/2014 Kombinovaná chladnička SALT
400.00 €
54/2014 pracovné zošity pre prvákov Orbis Picture Istropolitana spol. s
51.50 €
53/2014 kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
46.00 €
52/2014 vytvorenie a odpálenie ohňostroja Peter Ihnat
400.00 €
51/2014 1. LED reflektor IP 65 50 W/230 V Miroslav Katrenčík - KREMIK
389.20 €
50/2014 stavebné práce na oprave a maľbe vonkajších KAMPAg, spol. s.r.o.
950.00 €
49/2014 drvenie drevnej hmoty v obci Jakubovany KAVER - Jozef Revák
0.00 €
48/2014 tovar s námetom 700.výročia obce ADIN, s.r.o.
1.12 €
47/2014 1. Sadu samolepiek s erbom obce Jakubovany EPoS SB, s.r.o
61.80 €
46/2014 vyhotovenie a dodávku baneru s námetom ADIN, s.r.o.
250.00 €
45/2014 reklamné predmety LIM PO, s.r.o.
561.00 €
44/2014 opravu a údržbu verejného osvetlenia a služby EL VO mont s.r.o.
680.00 €
43/2014 1. Reflexný pásik s podtlačou 2. Plaketa Jozef Šmrhola-OLYMP
105.00 €
42/2014 stavebné práce na oprave a maľbe vonkajšej fasády objektu Základná škola, Jakubovany 86 KAMPAg, spol. s.r.o.
950.00 €
41/2014 náhradné diely do krovinorezu PANRA-Karpatia
103.49 €
40/2014 vytvorenie umeleckého výkonu vystúpením skupiny "Kandráčovci" v obci Jakubovany 31.augusta 2014 v areáli Základnej školy FM production s.r.o.
1500.00 €
39/2014 servis a opravu motorového vozidla OPEL COMBO SB 410 AJ STREET CARS s.r.o.
140.00 €
38/2014 sada pohárov so štítkami na hasičskú súťaž družstiev v obci Jakubovany Jozef Cihý
55.00 €
37/2014 všeobecný materiál pre predškolskú výchovu detí Materskej školy v Jakubovanoch INSGRAF s.r.o.
200.00 €
36/2014 odbornú prehliadku tlakových nádob v objekte obce Jakubovany - Základná škola č. 86 Ing. Peter Kunec
100.00 €
35/2014 všeobecný materiál pre predškolskú výchovu detí Materskej školy v Jakubovanoch NOMILAND s.r.o.
250.00 €
34/2014 stavebné práce na úprave vnútorných omietok v objekte Materskej školy súp. č. 136 v obci Jakubovany KAMPAg, spol. s.r.o.
960.00 €
33/2014 reklamné predmety Jozef Šmrhola-OLYMP
0.00 €
32/2014 servis kopírky Bizhub 215 IKARO s.r.o.
82.00 €
31/2014 elektroinštalačné práce na odstránení závad po revízii elektroinštalácie v objekte ZŠ Jakubovany Stanislav Slaninka
200.00 €
30/2014 cement 425 25 kg/bal, Lepidlo CM 12 Jozef Kropiľák
51.81 €
29/2014 prepravu autobusom detí materskej školy Peter Broda
80.00 €
28/2014 vypracovanie Plánu odpadového hospodárstva obce Jakubovany Marius Pedersen
150.00 €
27/2014 Zhotovenie pamätnej tabule pre gminu Wisniew 3 b, s.r.o.
18.50 €
26/2014 Odborna prehliadku a skúška elektroinštalácie v objekte Základnej školy v obci Jakubovany Stanislav Viktor
100.00 €
25/2014 Odborna prehliadku a skúška elektroinštalácie v objekte Materskej školy v obci Jakubovany Stanislav Viktor
100.00 €
24/2014 Kuracie prsia TATRAPRIM s.r.o.
49.20 €
23/2014 Kancel. potreby EPoS SB, s.r.o
48.83 €
22/2014 školské tlačivá ŠEVT, a.s.
30.00 €
21/2014 Potraviny pre ŠJ. Fega Frost s.r.o.
72.28 €
20/2014 dodanie 110 l kovovej nádoby na zber komunálneho odpadu 20 ks. FEREX, s.r.o.
506.40 €
19/2014 vypracovanie dodátku ku smernici týkajúcicej sa zákona o verejnom obstarávaní a poradenskú činnosť pri aplikácii zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov cena dohodou ORIM - TENDER, s.r.o
500.00 €
18/2014 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
57.30 €
17/2014 Stavebný materiál Jozef Kropiľák
47.90 €
16/2014 Realizáciu produkčných prác, výroba "mash" bannerov podľa grafickej predlohy rozm. 5x1 m K&S/advertising, s.r.o.
132.00 €
15/2014 Opravu kanalizačného potrubia v objekte ZŠ FER-KOV
603.00 €
14/2014 Potraviny pre ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o.
97.93 €
13/2014 Revízie elektrických spotrebičov v objektoch obce Jakubovany. Mgr. Daniela Kočanová
120.00 €
12/2014 Vývoz obsahu žumpy z MŠ Jakubovany Vých.vodárenská spol. a.s.
80.00 €
11/2014 Kancelárske potreby EPoS SB, s.r.o
69.17 €
10/2014 Tovar pre predškolskú výchovu v MŠ Hobla H Slovensko s.r.o.
49.20 €
9/2014 Kuracie prsia, trvdý syr eidem, rybie file a ovocný koktail Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
8/2014 Práce na zimnej údržbe miestnych ciest v obci Jakubovany na rok 2014 KAVER - Jozef Revák
0.00 €
7/2014 Kancel. potreby EPoS SB, s.r.o
20.00 €
6/2014 Potraviny pre SJ TATRAPRIM s.r.o.
41.90 €
5/2014 upgrade IT zariadenia výmena zariad. antény za 5 GHz 23 dBi 1x1 LONLER s.r.o
36.00 €
4/2014 vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Jakubovany v zmysle vyhlášky 55/2004 Ing. Matej Hojnoš
200.00 €
3/2014 mikrofón so stojanom EM 825 MK hlas, s.r.o.
48.00 €
2/2014 Toner do tlačiarne HP Jet 1160 Cartrige R HP CE 285A EPoS SB, s.r.o
25.00 €
1/2014 Potraviny pre SJ Bidvest Slovakia s.r.o.
85.06 €
126/2013 tovar na vytvorenie WiFi pokrytia OcÚ a kultúrneho domu, sieťové + uložisko dát AXECO PS s.r.o.
451.20 €
125/2013 Vysvedčenie pre 1-4 ročník základnej školy ŠEVT, a.s.
5.20 €
124/2013 zariadenie varovného modulu Florian MK hlas - Ing.Makara Konštantín
990.00 €
123/2013 servis a oprava motorového vozidla OPEL COMBO ŠPZ SB 410 AJ STREET CARS s.r.o.
600.00 €
122/2013 tlačivá Hlásenie o zmene, zrušení domového čísla Foto-Video-CopyCentrum FVCC - RS
38.00 €
121/2013 nosné oceľové stĺpy na uchytenie uličných smerových tabúľ Symbolika Hlohovec spol. s r.o.
288.00 €
120/2013 práce na zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Jakubovany KAVER - Jozef Revák
0.00 €
119/2013 pätice krytu P 1/2 na stĺpy verejného osvetlenia TOMLUX, s.r.o.
343.20 €
118/2013 prepravu posypového materiálu na zimnú údržbu Miroslav Lokaj-ROLO
80.00 €
117/2013 vyhotovenie smerových informačných tabúľ s názvami ulíc podľa priloženej prílohy Symbolika Hlohovec spol. s r.o.
646.00 €
116/2013 súpisné čísla stavieb od 201 do 300 LIM PO, s.r.o.
318.00 €
115/2013 plastový súd 30 l na bioodpad pre školskú jedáleň MEVA-SK s.r.o. Rožňava
35.00 €
114/2013 termostatu v objekte Základnej školy Jakubovany 86 Stanislav Slaninka
50.00 €
113/2013 aktualizáciu + servis na 1 rok k programu školskej jedálne 4 SOFT-GL s.r.o.
40.00 €
112/2013 vianočné dekory LED s príslušenstvom Jozef Gregorička - JeGe
378.00 €
111/2013 výmenu vodomerov v objekte 6 bj Jakubovany EL-TECHNIK, s.r.o.
150.00 €
111/2013 výmenu vodomerov v objekte 6 bj Jakubovany EL-TECHNIK, s.r.o.
150.00 €
110/2013 lezeckú stenu pre deti + príslušenstvo Maquita s.r.o.
0.00 €
109/2013 plastový kontajner 1100 l na plasty 2. plastový kontajner 1100 l na sklo MEVA-SK s.r.o. Rožňava
426.00 €
108/2013 zemné práce pri čistení cestných priekop od nánosov a odvoz zeminy z nánosov osadzovanie kanalizačného potrubia z bet. rúr Lukáš Greš
540.00 €
107/2013 prepravu osôb z Jakubovan do Prešova a späť SAD Prešov a.s.
90.00 €
106/2013 tyče na vlajku + koncovka Jozef Šmrhola-OLYMP
57.00 €
105/2013 kotlový set 80 l DEFI Trade s.r.o.
140.00 €
104/2013 montáž vianočných ozdôb na stĺpy el. vedenia v obci Jakubovany EL VO mont s.r.o.
400.00 €
103/2013 cement 425 25 kg/bal, 15ks Jozef Kropiľák
44.25 €
102/2013 oprava elektroinštalácie v suteréne Kultúrneho domu v obci Jakubovany Stanislav Slaninka
50.00 €
101/2013 slovné hry pre Materské školy ELARIN, s.r.o.
169.00 €
100/2013 vahadlová hojdačka + príslušenstvo konzoly, stojky Maquita s.r.o.
1125.00 €
99/2013 odrážadlo FBI NOMILAND s.r.o.
153.00 €
98/2013 eduk. vyúkový program pre Materské školy Stiefel Eurocart s.r.o.
249.00 €
97/2013 Dopravné značky 1 sadu, Plastový blok, Univerzálna plastová tyčka LegalSoft s.r.o.
167.75 €
96/2013 stavebné práce na vstupe do objektu Základnej školy v obci Jakubovany KAMPAg, spol. s.r.o.
250.00 €
95/2013 dodávku a montáž kamerového systému v obci Jakubovany VidímeVás spol. s r.o. prev. Nám. slobody 54, Sabinov
1123.00 €
94/2013 hojdačky na pružine SPORT SERVICE, s.r.o.
739.20 €
93/2013 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
50.77 €
92/2013 plechovú garáž JAS STAL Janusz Weszka
950.00 €
91/2013 ochrannú sieť na ihrisko 18x3 m 15cm oká hr.4mm farba zelená s príslušenstvom Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
140.00 €
90/2013 oprava miestneho rozhlasu v obci Jakubovany MK hlas - Ing.Makara Konštantín
0.00 €
89/2013 vyhotovenie insignie obojstrannej zlátenej (erb obce + znak SR) Adverta CZ s.r.o. prevádzka Hlohovec
650.00 €
88/2013 Stavebný materiál MASLEN s.r.o.
263.40 €
87/2013 vysavač S/M WO 3.300 M BAUMAX SR, spol.sr.o.
84.99 €
86/2013 vykonanie revízie elektrického zariadenia v objekte obce Jakubovany šatne a príslušné priestory na futbalovom ihrisku v dohodnutej cene Silvester Uhlár
100.00 €
85/2013 chlór 0,5 mg/l práškové kat. označenie 7722.2015 FISHER Slovakia, spol. s r.o.
30.00 €
84/2013 stolička otočná, stolička DINA Mobelix SK, s.r.o.
183.98 €
83/2013 spracovanie plánu obnovy verejného vodovodu v zmysle zákona č.262/2010 Z.z. AQUASPIŠ SPOL. S.R.O.
0.00 €
82/2013 Nábytok Ján Cehelský Interiér J+M
273.84 €
81/2013 knižné tituly podľa vlastného výberu Knihy pre každého s.r.o.
180.00 €
80/2013 publikácia "verejné obstarávanie pre obce a mestá 2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.
15.50 €
79/2013 nákup pracovných zošitov podľa vlastného výberu AITEC, s.r.o.
0.00 €
78/2013 uličné tabule LIM PO, s.r.o.
262.50 €
77/2013 Orientačné čísla budov podľa rozpisu ulíc LIM PO, s.r.o.
1132.08 €
76/2013 Nábytok Ján Cehelský Interiér J+M
158.40 €
75/2013 Preprava kontajnera zo Sabinova do obce Jakubovany VPS spol. s.r.o.
30.00 €
74/2013 Výmena vodomerov na verejnom vodovode v obci Jakubovany AQUASPIŠ SPOL. S.R.O.
800.00 €
73/2013 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
53.40 €
72/2013 Vodomer L 165 Q 2,5 25ks, Šrubenie k vodomeru 3/4" 25ks Slovel Levoča s.r.o.
927.25 €
71/2013 stolové kalendáre s podtlačou o prvej písomnej zbierky o obci Jakubovany LIM PO, s.r.o.
460.00 €
70/2013 Odborné služby verejného obstarávateľa pre komuditu komunálny odpad Slovenské centrum obstarávania
422.00 €
69/2013 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodu a elektroinštalácie objektu Vodojem v obci Jakubovany. Stanislav Viktor
175.00 €
68/2013 Opravu veľkoobjemového kontajnera na komunálny odpad FER-KOV
700.00 €
67/2013 Reagencie - voľný chlór 0,5 ml/l práškové FISHER Slovakia, spol. s r.o.
0.00 €
66/2013 Novú verziu programu CINTORÍN 1.59 na CD EXCO-HN s.r.o.
5.00 €
65/2013 Výmenu termostatu v objekte kultúrneho domu č.24 Stanislav Slaninka
35.00 €
64/2013 Zemné práce stavebným strojom SCB 4CX pri oprave verejného vodovodu a zemné práce výkopu rýhy v II.ochrannom pásme okolo vodojemu v dohodnutej cene Jozef Mašľar - EKO-KOP
26.00 €
63/2013 Čistenie komínov Michal Husák
0.00 €
62/2013 Stavebné práce - opravu atikového muriva a izolácie strechy vodojemu v obci Jakubovany FER-KOV
700.00 €
61/2013 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
48.92 €
60/2013 materiál požiarnej ochrany Marcela Kavalková Faturová FIRE system
824.00 €
59/2013 Pracovné zošity AITEC, s.r.o.
13.20 €
58/2013 Potraviny ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
118.65 €
57/2013 publikáciu + CD pracovné právo pre obce a mestá Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
17.00 €
56/2013 Likvidáciu sršňového hniezda Vladimír Borecký-Borafest
60.00 €
55/2013 Náhradné diely PANRA-Karpatia
74.45 €
54/2013 Učebné pomôcky Juvenia-Education,n.o.
63.00 €
53/2013 stravovanie pre 8 osôb Puzzle s.r.o. prevádzka Jonatan Sabinov
66.00 €
52/2013 paplón + vankúš detský Mária Šimonová
1.20 €
51/2013 Ubytovanie 8 osôb Stredná odborná škola
60.00 €
50/2013 Postelné prádlo detské, Uterák detský, Matrac detský ŠIMON Richard
341.00 €
49/2013 Úprava oplotenia pozemku pri objekte Materskej školy v obci Jakubovany Anton Bujňák
250.00 €
48/2013 Odborná skúška plynového odberného zariadenia a údržbu v objektoch obce Jakubovany Stanislav Slaninka
860.00 €
47/2013 Úprava oplotenia verejného priestranstva pri kultúrnom dome v obci Jakubovany Anton Bujňák
940.00 €
46/2013 Oprava a vyspravenie stien v priestoroch budovy Materskej školy v obci Jakubovany KAMPAg, spol. s.r.o.
460.00 €
45/2013 Stavebný materiál Jozef Kropiľák
28.30 €
44/2013 Stavebné udržbárske práce na objekte obchodná budova súp. č. 133 KAMPAg, spol. s.r.o.
275.00 €
43/2013 Elektromontážne práce pri oprave a údržbe verejného osvetlenia v obci Jakubovany Viktor Baláž
250.00 €
42/2013 Dodávka a montáž dávkovacieho čerpadladla. EZV spol. s.r.o.
502.60 €
41/2013 Tovar do krovinorezu STIL 120 PANRA-Karpatia
46.24 €
40/2013 výsprávky miestnych komunikácii v obci Jakubovany CBR s.r.o.
3050.00 €
39/2013 servisnú prehliadku osobného motorového vozidla SB 410 AJ a príprava na STK a emisnú kontrolu. SC SERVIS s.r.o.
150.00 €
38/2013 multifunkčný sporák hotpoint-Ariston CP97SEA/HA S Michal Horňák
779.00 €
37/2013 Prehliadku tlakových nádrží Ing. Peter Kunec
95.00 €
36/2013 Kontrola pož. vodovodov. Vladimír Jánoš-REHAP
60.00 €
35/2013 Internetový prístup Centrálna nezisková spoločnosť
149.00 €
34/2013 Učebné pomôcky Stiefel Eurocart s.r.o.
157.55 €
33/2013 Kuch. materiál GASTRO - GALAXI
258.02 €
32/2013 Materiál MŠ NOMILAND s.r.o.
207.20 €
31/2013 Lavička a stavebnica. BARIBAL s.r.o.
52.00 €
30/2013 Tlačivá ŠEVT, a.s.
0.00 €
29/2013 Ubytovanie a stravovanie MXM spol. s.r.o.
54.00 €
28/2013 Potraviny Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
27/2013 Stavebné práce KAMPAg, spol. s.r.o.
248.00 €
26/2013 Materiál Jozef Kropiľák
0.00 €
25/2013 Informačnú brožuru UMP s.r.o.
0.00 €
24/2013 Materiál Stiefel Eurocart s.r.o.
0.00 €
23/2013 Potraviny Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €
22/2013 Drevený záhradný nábytok Szombati János
650.00 €
20/2013 Materál IKARO s.r.o.
0.00 €
21/2013 Drevený altánok Szombati János
900.00 €
19/2013 110 l kontajner na komunálny odpad FEREX, s.r.o.
0.00 €
18/2013 Sporák Hortenzia Dušan Melko PROFIREMONT
0.00 €
17/2013 Posezónnu prehliadku údržbu, opravu traktora XX 220 HDE Mountfield SK, s.r.o.
0.00 €
16/2013 Multifunkčné zariadenie KONICA MINOLTA Bizhub 215 IKARO s.r.o.
0.00 €
15/2013 Antivírový bezpečnostný systém AVG CÍGLER SOFTWARE, a.s.
0.00 €
14/2013 Potraviny pre ŠJ. Fega Frost s.r.o.
0.00 €
13/2013 Inštalačné CD s programom CINTORÍN verzia 1.58 EXCO-HN s.r.o.
0.00 €
12/2013 Publikácie detských kníh Fortuna Libri s.r.o.
0.00 €
11/2013 Prenosnú ozvučovaciu súpravu MK-50 MK hlas, s.r.o.
0.00 €
10/2013 Stavebný materiál Jozef Kropiľák
0.00 €
9/2013 Oprava svietidiel na verejnom osvetlení v obci Viktor Baláž
0.00 €
8/2013 Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 163 IKARO s.r.o.
0.00 €
7/2013 Oprava linky a reproduktorov miestneho rozhlasu v obci MK hlas - Ing.Makara Konštantín
0.00 €
6/2013 Strešná krytina plech. MASLEN s.r.o.
0.00 €
5/2013 Demontáž vianočnej výzdoby O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
0.00 €
4/2013 Potraviny pre ŠJ. Bidvest Slovakia s.r.o.
0.00 €