Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy 092144

8/2019

Neuvedené

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

15.04.2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží.

7/2019

180,00 EUR Stoosemdesiat eur

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

12.04.2019

Kúpna zmluva - odpredaj pozemku

6/2019

2 834,00 EUR Dvetisícosemstotridsaťštyri eur

Stanislav Gargalovič

Obec Jakubovany

27.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti-laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody

5/2019

93,15 EUR Deväťdesiattri eur pätnásť centov

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Obec Jakubovany

27.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

4/2019

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

15.02.2019

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

3/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

OÁZA, n.o.

Obec Jakubovany

11.01.2019

Zmluva o dielo

2/2019

143 747,57 EUR

STACH s.r.o.

Obec Jakubovany

09.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

700,00 EUR Sedemsto eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

07.12.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ Radosť.

36/2018

Neuvedené

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

29.10.2018

Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení k rámcovej zmluve č.18004

35/2018

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

25.09.2018

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

34/2018

Neuvedené

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

19.09.2018

Rámcová kúpna zmluva

33/2018

Neuvedené

TATRAPRIM s.r.o., 344, 05972 Vrbov

Obec jakubovany - Školská jedáleň

14.09.2018

Dodatok č.DBK/18/06/0699 k Zmluve o poskytovaní služieb VK

32/2018

0,00 EUR

KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

14.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

31/2018

0,00 EUR

MADE spol. sr.o.

Obec Jakubovany

17.08.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 06/2003

30/2018

Neuvedené

REMOPEL, s.r.o.,

Obec Jakubovany

17.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100298733C

27/2018

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Jakubovany

17.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRZH-PO-2018/452-097

26/2018

0,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Jakubovany

17.08.2018

Kúpna zmluva - kúpa pozemku na chodník parc. č. 4 odčlenená par.č. 610/2

25/2018

0,00 EUR

Vladimír Vojtko

Obec Jakubovany

17.08.2018

Kúpna zmluva - kúpa pozemku parc. č.261/33

24/2018

0,00 EUR

Monika Kizáková

Obec Jakubovany

17.08.2018

Kúpna zmluva - Kúpa pozemku na chodník parc. č. 6/1

23/2018

0,00 EUR

Ľubomír Konečný

Obec Jakubovany

14.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.04/2017

22/2018

0,00 EUR

Ing. arch. Viktor Malinovský

Obec Jakubovany

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

21/2018

0,00 EUR

Peter Roba

Obec Jakubovany

13.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

20/2018

Neuvedené

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

11.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2018

Neuvedené

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Jakubovany

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

18/2018

0,00 EUR

Folklórny súbor Barvinek

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: