Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.08.2021

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U2063/2015.

23/2021

200,00 EUR Dvesto eur

MADE spol. sr.o.

Obec Jakubovany

28.07.2021

Dohoda č.21/37/012/101 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 resp. bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

22/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

13.07.2021

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

21/2021

18 979,84 EUR Osemnásťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

04.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

20/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

19/2021

Neuvedené

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

24.05.2021

Zmluva o dielo na stavebné práce: "Chodník pre peších pri ceste III/3175"

18/2021

125 996,62 EUR Stodvadsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť EUR, 62/100

RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

24.05.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny.

17/2021

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Jakubovany

19.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

16/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Jakubovany

17.05.2021

Zmluva č.1421 492 o poskytnutí dotácie.

15/2021

1 400,00 EUR Tisícštyristo eur.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

14/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

13/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

12/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

11.05.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

11/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - prípojné vozidlo

10/2021

28,00 EUR Dvadsaťosem eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - traktor

9/2021

50,00 EUR Päťdesiat eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

8/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jakubovany

08.03.2021

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží

7/2021

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

12.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2021

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

05.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

5/2021

Neuvedené

Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 501/1, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

01.02.2021

Dodatok č.ZK01/VK/14/12/003 k Zmluve o poskytovaní služieb: Virtuálna knižnica

4/2021

Neuvedené

KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

27.01.2021

Dodatok č.2 k zmluve č. 18004

3/2021

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

0,00 EUR

Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 501/1, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

20.01.2021

Zmluva o dielo - Aktualizácia projektu stavby: "Kanalizácia a ČOV"

1/2021

14 640,00 EUR Štrnásťtisícšesťstoštyridsať eur

Ing. Rudolf Novotný-Druprojekt IPZ Prešov, Okružná 3057/24, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

31.12.2020

Povinné zmluvné poistenie

29/2020

114,93 EUR Stoštrnásť eur a deväťdesiattri centov

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava

Obec Jakubovany

28.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

28/2020

800,00 EUR Osemsto eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: