Obsah

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb

do obecného zastupiteľstva a starostu obce

v obci Jakubovany

 

 

Miestna volebná komisia v Jakubovanoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                           768

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                          514

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                      514

Počet platných hlasovacích lístkov                                                                    

odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva                 489

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby starostu obce                                      509

 

 

Za starostu obce bol zvolený

 

Jakub Sedlák, Mgr., nezávislý kandidát                                   355 hlasov

 

 

 

Ostatní kandidáti na funkciu starostu obce získali nasledujúci počet hlasov:

 

Anton Stanko, Ing., nezávislý kandidát                                    85 hlasov

Gabriel Štofaník, Ing., nezávislý kandidát                                40 hlasov

Tomáš Revák, HLAS – sociálna demokracia                           29 hlasov

 

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení

 

  1. Jakub Sedlák, Mgr., nezávislý kandidát                             315 hlasov

  2. Jaroslav Tall, MVDr., Kresťanskodemokratické hnutie       302 hlasov

  3. Denisa Kolpaková, JUDr., nezávislý kandidát                    255 hlasov

  4. Vladimír Vojtko, Mgr., HLAS – sociálna demokracia        250 hlasov                 

  5. Anton Stanko, Ing., nezávislý kandidát                              198 hlasov       

  6. Iveta Šoltysová, Ing.,Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie194 hlasov

  7. Ján Farkaš, Kresťanskodemokratické hnutie                       192 hlasov

  8. Tomáš Revák, HLAS – sociálna demokracia                      183 hlasov

 

 

Ostatní kandidáti získali nasledujúci počet hlasov:

 

  9. Gabriel Vojtko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení                  153 hlasov   

10. Gabriel Štofaník, Ing., nezávislý kandidát                          131 hlasov

11. Stanislav Sabolík, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení              113 hlasov

12. Kamil Samko, nezávislý kandidát                                      92 hlasov

13. Tomáš Ščavnický, HLAS – sociálna demokracia                92 hlasov

14. Peter Sykora, nezávislý kandidát                                       79 hlasov

15. Martin Šoltys, Kresťanskodemokratické hnutie                  67 hlasov                                                   

 

 

 

                           Mgr. Pavol Polomský

      predseda miestnej volebnej komisie

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb obce 2022 (142.73 kB)