Obsah

Ak ste v domácej karanténe a váš zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu v nemocnici, dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
• Zostaňte doma a nechoďte do práce, na verejné miesta a nepoužívajte hromadnú dopravu alebo taxi službu.
• Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.


• Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.
• Izolujte sa od ďalších osôb v domácnosti a noste rúško.
• Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos jednorazovými vreckovkami. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná, dobre vetrateľná izba s oknom a minimálne kontakty s ostatnými. Ak ste v samostatnej izbe, zatvárajte dvere. Pokiaľ je to možné, používajte oddelenú kúpeľňu. Ak zdieľate kúpeľňu s ostatnými členmi domácnosti, používajte ju ako posledný a následne ju vyčistite. Pravidelné čistenie kúpeľne je nevyhnutné. Ak ste izolovaný v samostatnej izbe, jedlo konzumujte len tam. Nevstupujte do spoločných priestorov, ak sú tam prítomní aj ostatní členovia domácnosti. Použitý vlastný tanier, pohár či príbor umývajte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
• Ľudia, ktorí sa starajú o osobu čakajúcu na výsledky vyšetrenia na vírus COVID-19, by taktiež mali používať jednorazové utierky/vreckovky. Po použití ich vyhoďte do plastového vrecka na odpad a okamžite si umyte ruky mydlom a vodou a následne si ich dôkladne utrite.
• Bielizeň, obliečky a uteráky by mali byť uložené v plastovom vrecku a vyprané až vtedy, keď budú známe výsledky testov na SARS-CoV-2 (COVID-19) a budú negatívne. Pokiaľ potrebujete vyprať doma bielizeň a nie sú známe výsledky vyšetrenia, vyperte ho pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre danú bielizeň. Odporúčame teplotu nad 60 °C. Žehlite a sušte bielizeň na najvyššej možnej teplote, ktorá je vhodná pre danú textíliu. Pri manipulácii s bielizňou používajte jednorazové rukavice a očistite povrch v okolí práčky. Bielizeň nenoste do verejných práčovní. Po manipulácii s bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
• Odpad (aj rúška a vreckovky) od osoby v izolácii musí byť uložený vo vrecku, ktoré je určené na odpadky a po naplnení musí byť zaviazané. Plastové vrecko odporúčame vložiť do druhého vrecka, zaviazať a až potom vložiť do kontajnera na odpad.
Počas domácej izolácie:
• sledujte svoj zdravotný stav,
• ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,
• obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy, kontaktujte ich telefonicky,
• necestujte,
• na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,
• vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
• zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta izolácie.

Ak máte obavu z ohrozenia svojich blízkych a chcete karanténu absolvovať v zariadení Ministerstva vnútra SR, volajte linku 112, tu Vám poskytnú možnosť ísť do najbližšieho účelového zariadenia, napríklad v Gabčíkove, na Donovaloch alebo v Liptovskom Jáne.

Ako nahlásiť domácu karanténu alebo izoláciu: mailom alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi. Lekár následne rozhodne o domácej izolácii, vypíše práceneschopnosť (PN), ktorú zašle priamo do Sociálnej poisťovne.