Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2021

DFO2021/169

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Matľáková Eva, Tichá 91/2, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/168

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Staviarska Mária, Mgr.art., Sabinovská 241/9, 08301 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFO2021/167

Finančný príspevok za vývoz žúmp

25,50 EUR

Šoltýs Jozef, Hlavná 23/15, 083 01 Jakubovany

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFZ2021/19

Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

49,68 EUR

KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFZ2021/18

Vytvorenie webovej stránky,domény a webhostingu

144,00 EUR

WEBEX MEDIA, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

30.12.2021

DFE2021/11

Doplatok na stravovanie zo SF

204,30 EUR

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/501

Údržba dážďovej kanalizácie- oprava kanalizačnej šachty na Tatranskkej ulici

521,59 EUR

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/500

Výkopové práce a osadenie prípojky pri Materskej škole, ul. Hlavná Jakubovany

1 602,00 EUR

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/499

Výkopové práce a osadenie prípojky pri Základnej škole, ul. Školská Jakubovany

1 200,00 EUR

REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/498

Knihy do knižnice

200,58 EUR

KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/497

Dodávka potravín ŠJ

379,79 EUR

COOP JEDNOTA Prešov, Konštantínova 3, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/496

Dodávka potravín ŠJ

81,77 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/495

Oprava chladničky ŠJ

120,60 EUR

Ľuboš Baran - SERVIS, Švábska 6695/57A, 08005 Prešov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/494

Učebné pomôcky pre MŠ

123,00 EUR

Elarin, s.r.o., 44, 082 12 Trnkov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/493

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja "Krajšia obec Jak

480,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/492

Vývoz odpadu - jedlé oleje a tuky

10,80 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/491

Dodávka potravín ŠJ

84,21 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/490

Dodávka potravín ŠJ

44,57 EUR

TAMILA, spol. s r.o., Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/489

Mesačník UČTO ROPO A OBCI

185,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/488

Počítačový program KATASTER

35,00 EUR

Danka Tkáčová, DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/487

Mapy obce v rámci prezentácie, prezentácia

216,22 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/486

Dodávka potravín ŠJ

79,81 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/485

Mobilné hovory MŠ

7,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/484

Mobilné hovory MŠ

1,26 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

15.11.2021

DF2021/483

Mobilné hovory OcÚ

1,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: