Obsah

Zrušenie: „Rozšírenie materskej školy Jakubovany – detské ihrisko“.

Typ: ostatné
Obec Jakubovany, v zastúpení starostom obce Martinom Kolárom oznamujeme

zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Predmet obstarávania:

„Rozšírenie materskej školy Jakubovany – detské ihrisko“.

07.01.2019         

O Z N A M

Obec Jakubovany, v zastúpení starostom obce Martinom Kolárom oznamujeme

zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Predmet obstarávania:

„Rozšírenie materskej školy Jakubovany – detské ihrisko“.

Vyššie uvedená súťaž bola zrušená podľa § 57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – došlo k zmene okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet obstarávania sa použije postup

zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.

 

 

Ing. Peter Lupták

Agentúra regionálneho rozvoja PSK


Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 08:10
Autor: