Obsah

Oznámenie o ukončení poskytovania príspevku na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp

Typ: ostatné
Uznesenia č. 31/2023

Vážení občania !

Na základe Uznesenia č. 31/2023, ktoré bolo prijaté na schôdzi obecného zastupiteľstva dňa 26.6. 2023 a podpísané starostom obce dňa 27.6. 2023 sa ruší uznesenie č. 27/2018 zo dňa 14.8. 2018 ku dňu 10.7. 2023.

Nakoľko je v obci možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu, tak obec pristupuje k ukončeniu poskytovania príspevku na čiastočnú finančnú úhradu za vývoz obsahu žúmp od 10.07. 2023.

 Možnosť preplatenia majú občania do 10.07. 2023 vrátane a to podaním žiadosti a doložením potrebných príloh t.j. kópiou faktúry a dokladom o úhrade za vývoz.

Za pochopenie ďakujeme.


Vytvorené: 27. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2023 10:06
Autor: