Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.08.2018

Kúpna zmluva - kúpa pozemku na chodník parc. č. 4 odčlenená par.č. 610/2

25/2018

0,00 EUR

Vladimír Vojtko

Obec Jakubovany

17.08.2018

Kúpna zmluva - kúpa pozemku parc. č.261/33

24/2018

0,00 EUR

Monika Kizáková

Obec Jakubovany

17.08.2018

Kúpna zmluva - Kúpa pozemku na chodník parc. č. 6/1

23/2018

0,00 EUR

Ľubomír Konečný

Obec Jakubovany

14.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.04/2017

22/2018

0,00 EUR

Ing. arch. Viktor Malinovský

Obec Jakubovany

14.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

21/2018

0,00 EUR

Peter Roba

Obec Jakubovany

13.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

20/2018

Neuvedené

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

11.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2018

Neuvedené

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Jakubovany

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

18/2018

0,00 EUR

Folklórny súbor Barvinek

Obec Jakubovany

29.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

17/2018

Neuvedené

NAJ, s.r.o., 1, 065 11 Nová Ľubovňa

Obec Jakubovany

29.06.2018

Zmluva o dodávke plynu-obchodná budova

16/2018

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Obec Jakubovany

21.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

15/2018

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

30.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

14/2018

0,00 EUR

OÁZA, n.o.

Obec Jakubovany

26.04.2018

Kúpna zmluva - predaj pozemku

13/2018

0,00 EUR

Cyril Malík a manž. Jana Malíková

Obec Jakubovany

28.03.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

12/2018

0,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Jakubovany

20.03.2018

Zmluva č.ZO-2018-49-01 o poskytovaní služieb v zmysle zákona o ochrane os. údajov

11/2018

0,00 EUR

NAJ, s.r.o., 1, 065 11 Nová Ľubovňa

Obec Jakubovany

20.03.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

10/2018

0,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

13.03.2018

Zmluva o propojení do siete internet

9/2018

Neuvedené

LONLER, s.r.o., Nezabudova 31, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany - Základná škola Jakubovany

05.03.2018

Doplnkové dôchodkové sporenie

8/2018

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,

Obec Jakubovany

12.02.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

7/2018

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany

08.02.2018

Zmluva o predaji použitého zariadenia- LED žiarovky

6/2018

0,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

06.02.2018

Zmluva za zber, vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu

5/2018

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

02.02.2018

Bezodplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy

4/2018

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

02.02.2018

Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany

3/2018

0,00 EUR

Peter Roba

Obec Jakubovany

25.01.2018

Poskytnutie finančných prostriedkov obce Jakubovany na rozvoj telesnej výchovy

2/2018

Neuvedené

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

08.01.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1/2018

700,00 EUR

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: