Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2023

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

21/2023

Neuvedené

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

28.04.2023

Zmluva o odchyte túlavých psov

20/2023

100,00 EUR

Mgr. Lenka Vašková, Za vodou 1083/3, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

25.04.2023

Dohoda č.23/37/054/2119 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy prac. návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa

19/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

17.04.2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

18/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

14.04.2023

Zmluva č.21/2023/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti

17/2023

107,00 EUR

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

03.04.2023

Kúpna zmluva

16/2023

187,30 EUR

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

Vlastné podľa zoznamu

15.03.2023

Zmluva o dielo č.05/23 vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: Obnova budovy Základnej školy v Jakubovanoch

15/2023

9 360,00 EUR

Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ Prešov

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

14.03.2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

14/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

10.03.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ

13/2023

6 000,00 EUR

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

03.03.2023

DOHODA č 23/37/010/62 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12/2023

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Jakubovany

23.02.2023

Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0717201507

11/2023

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

20.02.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

10/2023

1 319,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

14.02.2023

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

9/2023

20,76 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

13.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8/2023

500,00 EUR

Základná umelecká škola Lipany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

07.02.2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2408886801

7/2023

64,85 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 6257/3A, 84107 Bratislava-Karlova Ves

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

24.01.2023

Návrh poistnej zmluvy č.6559408775

6/2023

10,36 EUR Desať eur tridsaťšesť centov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

23.01.2023

Zmluva o finančnom dare

5/2023

100,00 EUR jednosto eur

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva č.4/2023 o likvidácií kalov z ČOV

4/2023

Neuvedené

MP KANAL service s.r.o.

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2023

Neuvedené

Vlastné podľa zoznamu

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2023

Neuvedené

Vlastné podľa zoznamu

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

16.01.2023

Zmluva č.2023/01 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku zariadenia ČOV a kanalizácieo

1/2023

1 200,00 EUR Tisícdvesto eur

Aqua Spiš plus s.r.o., 433, 05323 Rudňany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

30.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

25/2022

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

Základná umelecká škola Lipany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

27.12.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/2022

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

29.11.2022

Dodatok č.3 k Zmluve č.18004 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

23/2022

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

29.11.2022

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve

22/2022

39,00 EUR

Danka Tkáčová, DM-SERVIS, Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany

Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: