Obsah

„Rozšírenie materskej školy Jakubovany“

Typ: ostatné
„Rozšírenie materskej školy Jakubovany“ 1Lehota na predloženie ponuky: 20.06.2018, do 09,00 hod.

11.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:

Rozšírenie materskej školy Jakubovany“

Lehota na predloženie ponuky: 20.06.2018, do 09,00 hod.

„Výzva vrátane príloh na stiahnutie“

Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Rozšírenie materskej školy Jakubovany“ financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

Výzva na predkladanie ponúk.

Výkaz výmer

Rozpočet Výkaz Výmer Jakubovany

ZoD

ZTI

VYK

PO

ELI

Dokumenty 1

Dokumenty 2

Dokumenty 3


Prílohy

Vytvorené: 11. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2018 15:33
Autor: