Obsah

19.01.2018

Výzva na predkladanie ponúk 1

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Jakubovany

Detail

30.12.2017

18. Fašiangový ples obce Jakubovany

Predaj lístkov od 3.1.2018 na obecnom úrade.

Detail

13.12.2017

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

Detail