Obsah

Oznámenie o opätovnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany

Typ: ostatné
Obec Jakubovany

Oznámenie o opätovnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany

 

          Obec Jakubovany v zmysle ustanovení §18 ods.(4) a §30 ods.(1) stavebného zákona zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce.

V zmysle ustanovení §22 ods.(1) až (3) stavebného zákona týmto oznamujeme, že

 

dňom 2.8.2018

 

začína opätovné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Jakubovany, ktorý je dopracovaný v zmysle pripomienok a doplnený o nové lokality rodinných domov (v pôvodnom ÚPN O ako výhľadové), ktoré vyplynuli z požiadaviek obyvateľov pri prerokovaní.

 Dopracovaná dokumentácia zmien je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce. Vaše námietky a pripomienky je potrebné podať písomnou formou do 2.9.2018 na adresu obecného úradu v Jakubovanoch.

 

 

                                                                                                                       Martin Kollár                                                                                                                         starosta obce

 

Dokumentacia na stiahnutie

 

Zverejnené: 3.8.2018

Zvesené:

 


Príloha

Vytvorené: 3. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2018 07:51
Autor: