Content

Contact

Obecný úrad Jakubovany
Hlavná 24/13
083 01 Jakubovany

Secretariat:

Tel: +421 51 / 452 18 95

Tel: 0905 340 521


Fax: +421 51 / 452 18 95

Email: sekretariat@obecjakubovany.sk
 

Mayor of :

Martin Kollár

Tel.: +421 51 / 452 18 95

starosta@obecjakubovany.sk