Obsah

Zápisnica

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 234x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 263x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 121x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 88x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 108x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 7x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 14x | 05.12.2018

2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 189x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 124x | 22.11.2017

Zápisnica jún 02 2017 Stiahnuté: 110x | 03.10.2017

Zápisnica jún 2017 Stiahnuté: 97x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2017 Stiahnuté: 545x | 03.10.2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 96x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 120x | 03.10.2017

Zápisnica november 2017 Stiahnuté: 224x | 14.12.2017

Zápisnica december 2017 Stiahnuté: 161x | 28.12.2017

2016

Zápisnica jún 2016 Stiahnuté: 83x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2016 Stiahnuté: 95x | 03.10.2017

Zápisnica apríl 2016 Stiahnuté: 100x | 03.10.2017

Zápisnica Február 02 2016 Stiahnuté: 86x | 03.10.2017

Stránka