Obsah

Zápisnica

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 269x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 279x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 148x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 116x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 139x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 38x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 77x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 107x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 57x | 16.01.2019

2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 209x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 145x | 22.11.2017

Zápisnica jún 02 2017 Stiahnuté: 125x | 03.10.2017

Zápisnica jún 2017 Stiahnuté: 113x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2017 Stiahnuté: 734x | 03.10.2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 109x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 143x | 03.10.2017

Zápisnica november 2017 Stiahnuté: 250x | 14.12.2017

Zápisnica december 2017 Stiahnuté: 184x | 28.12.2017

2016

Zápisnica jún 2016 Stiahnuté: 102x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2016 Stiahnuté: 111x | 03.10.2017

Stránka