Obsah

Zápisnica

2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 83x | 20.02.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 78x | 17.04.2019

Zápisnica jún 2019 Stiahnuté: 25x | 25.06.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 318x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 316x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 191x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 152x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 174x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 68x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 125x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 145x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 107x | 16.01.2019

2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 248x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 197x | 22.11.2017

Zápisnica jún 02 2017 Stiahnuté: 168x | 03.10.2017

Zápisnica jún 2017 Stiahnuté: 155x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2017 Stiahnuté: 1081x | 03.10.2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 146x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 189x | 03.10.2017

Zápisnica november 2017 Stiahnuté: 298x | 14.12.2017

Stránka