Obsah

Zápisnica

2019

Zápisnica február 2019 Stiahnuté: 47x | 20.02.2019

Zápisnica marec 2019 Stiahnuté: 9x | 17.04.2019

2018

Zápisnica februar 2018 Stiahnuté: 287x | 28.02.2018

Zápisnica apríl 2018 Stiahnuté: 296x | 09.05.2018

Zápisnica Jún 2018 Stiahnuté: 163x | 05.12.2018

ZÁ P I S N I C A z 29. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OZ“) obce Jakubovany, zo dňa 14.8.2018 (18.40 – 22:00) Stiahnuté: 132x | 05.12.2018

Zápisnica september 2018 Stiahnuté: 152x | 05.12.2018

Zápisnica október 2018 Stiahnuté: 48x | 01.11.2018

Zápisnica november 2018 Stiahnuté: 103x | 05.12.2018

Zápisnica december 2018 Stiahnuté: 129x | 20.12.2018

Zápisnica december_02 2018 Stiahnuté: 89x | 16.01.2019

2017

Zápisnica október 2017 Stiahnuté: 223x | 22.11.2017

Zápisnica september 2017 Stiahnuté: 166x | 22.11.2017

Zápisnica jún 02 2017 Stiahnuté: 145x | 03.10.2017

Zápisnica jún 2017 Stiahnuté: 130x | 03.10.2017

Zápisnica máj 2017 Stiahnuté: 855x | 03.10.2017

Zápisnica marec 2017 Stiahnuté: 125x | 03.10.2017

Zápisnica január 2017 Stiahnuté: 162x | 03.10.2017

Zápisnica november 2017 Stiahnuté: 269x | 14.12.2017

Zápisnica december 2017 Stiahnuté: 208x | 28.12.2017

Stránka