Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - prípojné vozidlo

10/2021

28,00 EUR Dvadsaťosem eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

31.03.2021

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - traktor

9/2021

50,00 EUR Päťdesiat eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Jakubovany

18.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

8/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jakubovany

08.03.2021

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží

7/2021

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jakubovany

12.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2021

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

TJ DRUŽSTEVNÍK JAKUBOVANY

Obec Jakubovany

05.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

5/2021

Neuvedené

Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 501/1, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

01.02.2021

Dodatok č.ZK01/VK/14/12/003 k Zmluve o poskytovaní služieb: Virtuálna knižnica

4/2021

Neuvedené

KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Jakubovany

27.01.2021

Dodatok č.2 k zmluve č. 18004

3/2021

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Jakubovany

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

0,00 EUR

Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 501/1, 08301 Sabinov

Obec Jakubovany

20.01.2021

Zmluva o dielo - Aktualizácia projektu stavby: "Kanalizácia a ČOV"

1/2021

14 640,00 EUR Štrnásťtisícšesťstoštyridsať eur

Ing. Rudolf Novotný-Druprojekt IPZ Prešov, Okružná 3057/24, 08001 Prešov

Obec Jakubovany

31.12.2020

Povinné zmluvné poistenie

29/2020

114,93 EUR Stoštrnásť eur a deväťdesiattri centov

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava

Obec Jakubovany

28.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

28/2020

800,00 EUR Osemsto eur

Hirekon, s.r.o.

Obec Jakubovany

28.12.2020

Sponzorská zmluva - školské mlieko

27/2020

Neuvedené

Modrá Hviezda Fundraising o.z.

Obec Jakubovany

28.12.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

26/2020

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Jakubovany

27.11.2020

Zmluva o výpožičke.

25/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jakubovany

24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

24/2020

17 638,00 EUR Sedemnásťtisícšesťstotridsaťosem eur

Ministerstvo financií SR

Obec Jakubovany

20.11.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

23/2020

Neuvedené

MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, 85103 Bratislava-Petržalka

Obec Jakubovany

19.11.2020

Dohoda č. 20/37/010/179 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

22/2020

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

04.11.2020

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve podpísanej dňa 3.7.2019

21/2020

0,00 EUR

Ing. Marta Koscelníková, 241, 08271 Rožkovany

Obec Jakubovany

28.10.2020

Zmluva č.147074 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2020

1 074 068,00 EUR Jedenmiliónsedemdesiatštyritisícšesťdesiatosem eur

Environmentálny fond

Obec Jakubovany

22.10.2020

Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.100001318

19/2020

Neuvedené

STABILITA,d.d.s.,a.s.

Obec Jakubovany

20.10.2020

Dohoda č.20/37/012/385 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

18/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

15.10.2020

Dohoda č.20/37/010/42 uzatvorená podľa § 10ods. 3, ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

17/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Jakubovany

29.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2020

230,00 EUR Dvestotridsať eur

Základná umelecká škola Lipany

Obec Jakubovany

29.09.2020

Povinné zmluvné poistenie

15/2020

97,69 EUR Deväťdesiatsedem eur a šesťdesiatdeväť centon

ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: