Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.02.2020

DF2020/27

Dodávka ovocia a zeleniny ŠJ

57,42 EUR

Anton Šarišský, 278, 082 71 Rožkovany

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/26

Vývoz odpadu - jedlé oleje a tuky

10,80 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/25

Plastelína pre MŠ

28,14 EUR

Frutti Gyurmagyártó Ltd.

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/24

Za výkon DOcÚ pre sociálne služby

847,74 EUR

Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/23

Oprava plyn. kotla v ZŠ

185,48 EUR

Stanislav Slaninka, 89, 082 61 Ražňany

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/22

Dodávka potravín ŠJ

50,25 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/21

Dodávka potravín ŠJ

25,97 EUR

TAMILA, spol. s r.o., Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/20

Potraviny pre ŠJ.

15,90 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/19

Potraviny pre ŠJ

128,38 EUR

Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/18

Potraviny pre ŠJ

82,83 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/17

Dodávka potravín ŠJ

93,19 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/16

Dodávka ovocia a zeleniny ŠJ

52,71 EUR

Anton Šarišský, 278, 082 71 Rožkovany

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/15

Mobilný internet OcÚ

15,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/14

Mobilné hovory MŠ

6,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/13

Mobilné hovory OcÚ

1,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/12

Mobilné hovory OcÚ

0,37 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/11

Mobilné hovory OcÚ

31,00 EUR

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/10

Dodávka potravín ŠJ

95,30 EUR

Milk Agro spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/9

Dodávka potravín ŠJ

48,16 EUR

TAMILA, spol. s r.o., Námestie slobody 48, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DFO2020/8

Členský príspevok na rok 2020

200,00 EUR

MAS Sabinovsko, o.z, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/8

Zmluva o dodávke plynu -obchodná budova

89,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Obec Jakubovany

17.02.2020

DFO2020/7

Poplatok za seminár

20,00 EUR

RVC Prešov, Nám. mieru 1, 080 01 Prešov

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/7

Za plyn

2 303,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Obec Jakubovany

17.02.2020

DFO2020/6

Koncesionárske poplatky

223,06 EUR

RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 810 00 Bratislava

Obec Jakubovany

17.02.2020

DF2020/6

Internet ZŠ

9,88 EUR

LONLER, s.r.o., Nezabudova 31, 083 01 Sabinov

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: