Obsah

Oznam Školský semafór - aktualizácia

Typ: ostatné
ZS

Školský semafór - aktualizácia

Vážení rodičia, milí žiaci! 

 

MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Na základe uvedeného dokumentu dochádza od 29.11.2021 k nasledujúcim zmenám:

 

1. Vstup cudzích osôb do školy je možný iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) so súhlasom riaditeľa.

 

2. Vstup zamestnancov na pracovisko je len v režime OTP.

 

3. Krúžková činnosť sa nerealizuje.

 

4. V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka nenavštevujú školu. Žiaci z triedy (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID - 19), ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom, idú do karantény. Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

5. Školský klub detí (ŠKD) prijíma opatrenia, aby nedochádzalo k premiešavaniu tried. Prosíme rodičov, aby zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD, ak to bude možné.

 

6. Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa uskutočňuje bez premiešavania žiakov, tried a skupín.

 


Vytvorené: 29. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2021 10:39
Autor: