Anketa:

Napíšte nám:

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany

Kostolná  192/9, 083 01 Jakubovany

 

POZVÁNKA

 

Vážena pani/pán srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany, ktoré sa uskutoční:

 

24.04.2016 / Nedeľa/ o 14:00 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Jakubovany


Program:

1. Otvorenie zhromaždenia

2. Návrh na schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh na schválenie návrhovej a mandátnej komisie

4. Správa výboru a dozornej rady za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015

6. Návrh na rozdelenie zisku a vyplatenie dividend

7. Diskusia

8. Návrh a schválenie uznesenia z válneho zhromždenia

9.Výplata dividend

10. Ukončenie zhromaždenia

 

Tomáš Kollár, predseda výboru

US, PS, č.t. 0915 513 458

K výplácaniu dividend je potrebný OBČIANSKÝ PREUKAZ.

V Jakubovanoch, dňa 17.03.2016

 

Zverejnené 24.03.2016

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: