Anketa:

Napíšte nám:

 

Verejný obstarávateľ: Obec Jakubovany
Sídlo: Obecný úrad Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany
Štatutárny zástupca: Martin Kollár, starosta obce

Obec Jakubovany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “zákon” /a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Kontaktná osoba:

Martin Kolár, starosta obce

e-mail: starosta@obecjakubovany.sk

tel.č.: +421 4521895

mobil: +421 905 340 521+421 905 340 521


Súhrné správy:

o zákazkách v zmysle zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní.


Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: