Anketa:

Napíšte nám:

Obecná knižnica

Obecná knižnica

"Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach ale tí,
ktorí ich majú ustavične v rukách".
Erazmus Rotterdamský

 

Obecná knižnica je verejná knižnica, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou
úlohou je:

·         utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond

·         poskytovať základné knižnično-informačné služby

 

Knižný fond tvorí 2269 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na:

·         odbornú literatúru pre dospelých v počte 340 ks

·         krásnu literatúru pre dospelých v počte 906 ks

·         odbornú literatúru pre deti v počte 75 ks

·         krásnu literatúru pre deti  v počte 943 ks

 

Knižnica má medzi  47 prihlásenými členmi:

·         dospelých

·         detí

·         študentov

 

Pri Obecnej knižnici je zriadená čitáreň, v ktorej si čitatelia počas výpožičných hodín knižnice môžu
čítať knihy, časopisy a diskutovať o nich s ostatnými čitateľmi. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch Obecného domu nad Hasičskou zbrojnicou.

 

Knižnica je otvorená každý pondelok od 17:00-19:00 hod.

 

Zápisné v Obecnej knižnici v Jakubovanoch: BEZ POPLATKU

Vedúcou knižnice: Ing. Anna Janičinová

 

        

        

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: