Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecjakubovany.sk spravuje Obec Jakubovany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Jakubovany
Adresa:
Obecný úrad Jakubovany
Hlavná 24/13
083 01 Jakubovany

IČO: 00327182

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov: 952
Rozloha: 1081 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1314

 

Podateľňa: podatelna@obecjakubovany.sk
Starosta : Martin Kollár,  starosta@obecjakubovany.sk Tel.: +421 51 / 452 18 95
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecjakubovany.sk

 

Sekretariát: 

Tel.: +421 51 / 452 18 95
Fax: +421 51 / 452 18 95, Email: sekretariat@obecjakubovany.sk

Kompetencie:
Obec Jakubovany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 12:00

 

aktualizované 26.04.2015

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: