Anketa:

Napíšte nám:

DHZ Jakubovany

DHZ JAKUBOVANY 


Úvod

História DHZ Jakubovany

Naša technika

Náš tím

Výbor DHZ Jakubovany

Harmonogram súťaží 2014

Fotogaléria


    V roku 2012 sa hasičský zbor zúčastnil previerok pripravenosti mužov v máji na obvodovej súťaži v Hubošovciach, kde skončil na 2. mieste a zabezpečil si tak postup na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo v Lúčke odkiaľ sme si priniesli 9. miesto. Neúspech na okresnej súťaži treba zdôvodniť poruchou hasičskej striekačky. Družstvo mužov nad 35 rokov sa na okresnej súťaži nezúčastnilo z dôvodu nefunkčnosti striekačky. Na nasledúcich pohárových súťažiach sme sa nezúčastňovali ako súťažné družstvo. Zastupovali nás naši rozhodcovia, pán Vavrinec Ščavnický a Gabriel Vojtko.

          V preteku jednotlivcov získal Tomáš Ščavnický II. Výkonnostnú triedu. Po generálnej oprave striekačky sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži v Jakovanoch a v Ľutine. Na týchto súťažiach naše družstvo súťažilo s novým, mladým obsadením. Vzhľadom na to že, nový stroj bol opravený na konci sezóny, nenaskytol sa nám priestor na dôslednejší tréning a získanie prestížnejších ocenení, ktoré veríme že na nás čakajú v najsledujúcej sezóne. Držíme palce nášmu trénerovi.

          V priebehu roka naši členovia zasahovali 3 krát. A to na zelený štvrtok pri požiari suchého porastu a konárov na Hirči. Druhý požiar bol na bývalom hnojisku v Jakubovanoch, kde horel nízky porast a tráva. Tretí krát vypomáhali členova zboru pri likvidácii požiaru garáže pri rodinnom dome.

          V oblasti prevencie boli vykonané prehliadky komínov v rodinných domoch a následné poučenie o prevencii pred požiarmi naším preventivárom.

         V miestnom rozhlase boli odvysielané relácie k ochrane pred vypaľovaním suchej trávy a k prevencii pred vykurovacím obdobím.        

            V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti sme usporiadali 2 spoločenské disko-zábavy v spolupráci s futbalovým klubom. Počas juniálesu sme predviedli ukážky z hasičského zásahu a najmladším sme ukázali čo dokáže hasičská technika a vyskúšali si aj jazdu v hasičskom aute.

            Na jeseň bol v obci po rekonštrukcii slávnostne otvorený obecný dom, v ktorom sídli hasičská zbrojnica. Táto inovácii priniesla hasičskému zboru novú miestnosť, v ktorej plánujeme usporiadávať výborové schôdze a stretnutia členov zboru. Vzhľadom na to, je potrebné túto miestnosť pripraviť a zariadiť o čo sa budeme snažiť v roku 2013.

         V hospodárení je naša organizácia DHZ plne odkázaná na obecný rozpočet.  V čase konania previerok pripravenosti naša organizácia zakúpila z prostriedkov obce novú hasičskú striekačku ktorá nám prinesie lepšie a kvalitnejšie výsledky v požiarnom útoku oproti minulosti.

            Vlastnou činnosťou sme zakúpili nové tričká a opasky. Chcem poďakovať pani Sedlákovej za pomoc pri našívaní nášiviek na tričká.

          Na záver chcem poďakovať všetkým členom za ich spoločnú a obetavú prácu vďaka. Verím že aj v roku 2013 spoločne veľa dokážeme a budeme aj naďalej úspešne zveľaďovať hasičský zbor v Jakubovanoch.

          DHZ sa chce poďakovať aj starostovi obce, pánovi Antonovi Janičinovi a obecnému zastupiteľstvu za pochopenie, ústretovosť a pomoc pri obstaraní novej hasičskej techniky a v práci pre DHZ. Veríme, že ich vynaložená námaha a obetavý čas prinesie ovocie v podobe rovnako úspešnej reprezentácie obce.


            Dobrovoľný hasičský zbor v Jakubovanoch bol založený v roku 1926.
V súčasnosti má zbor 80 členov, 64 mužov a 16 žien. Čestných členov je 52 z toho 16 žien. Činných členov je 27 z toho 4 dorastenci. Najstarší čestný člen zboru, pán Jozef Šoltýs narodený roku 1922. Najdlhšie aktívny člen, pán Tomáš Kollár od roku 1964. Z predošlých rokov sme držiteľmi rekordu v súťažnej štafete v období od 5.7.1997 do 28.6.1998 časom 86,00 a následným prekonaním tohto času na 80,50, ktorý bol prekonaný až po dvoch rokoch a do 5.7.2000.

            V roku 2009 sa zbor rozrástol o 12 nových členov, ktorý hneď v prvý rok svojho pôsobenia ukázali svoju šikovnosť, priebojnosť a zručnosť, keď na obvodovej súťaži dosiahli krásne 1. miesto a v rámci svojho okrsku zvíťazili a tým si zaistili postup na okresné kolo, kde pri silnej a kvalitnej konkurencii sa umiestnili na chvályhodnom 5. mieste. Tento rok sa zúčastnil Okresnej súťaže aj tím mužov nad 35 rokov, ktorí sa umiestnili na 6. mieste.


Naša technika:

AVIA (DA12-A31)

PS 15


Náš tím:

Ľuboš Maďar

Ľubomír Revák

Tomáš Ščavnický

Matúš Krivoňák

René Nižník

Ján Balun

Anton Revák

Miroslav Sedlák


Výbor DHZ Jakubovany:

 

Predseda:  Martin Kollár


Veliteľ:  Gabriel Vojtko


Preventinár: Ján Sedlák


Referent mládeže:


Strojník: Martin Šoltýs


Revízor: Tomáš Kollár

 


Harmonogram súťaží 2014:

 

Okrsky

Dátum konania

Organizátor – miesto konania

Obv. 1 + 2 + 3

18. mája 2014

Jarovnice

Obv. 4 + 5

11. mája 2014

Červenica

Obv. 6 + 7

25. mája 2014

Šarišské Dravce

Plameň CH + D

30. mája 2014

Torysa – postupový rok na KK

Okr. dorast

31. mája 2014

Poloma štartovné 15,- €

Okr. dospelých

1. júna 2014

Krivany štartovné 15,- €

Okr. nad 35 r.

8. júna 2014

Tichý Potok štartovné 15,-€

Ročník

Názov pohárovej súťaže a miesto

Dátum

7. ročník

pohár obce Brezovica

So

04.05.2014

3. ročník

pohár Býčej hory - Oľšov

Ne

15.06.2014

1.ročník Pohár obce Krivany        Ne               22.06.2014

3. ročník

Čiernohorský pohár obce Poloma

Ne

29.06.2014

36. ročník

pohár Stráža – Hubošovce

Ne

20.07.2014

XXII.roč.

Šarišský pohár v obci Brezovica

So

26.07.2014

22. ročník

Memoriál pána Cicmana- Ražňany

Ne

03.08.2014

4. ročník

Hasič. poh. Šteľbach CUP – Tichý Potok

Ne

10.08.2014

13. ročník

Memoriál pána Tomeka - Torysa

Ne

17.08.2014

3. ročník

Memoriál pána Porembu - Lúčka

Ne

24.08.2014

12. ročník

pohár SNP – Šarišské Michaľany

Pi

29.08.2014

10. ročník

pohár Ranč Ratvajka - Ľutina

Ne

31.08.2014

9. ročník

pohár obce Jakovany

Ne

07.09.2014

6. ročník

pohár obce Rožkovany – súťaž PPS-8

Ne

14.09.2014

4. ročník

Červenický hasičský osemboj

So

20.09.2014

7. ročník

pohár obce Brezovička – Vyšný Slavkov

Ne

21.09.2014

6. ročník

Jesenný branný pretek ml. hasičov Torysa

Pi

03.10.2014

5. ročník

Halové preteky mladých hasičov - Lipany

Pi

14.11.2014

 


Viac informácii: http://dhzjakubovany4.webnode.sk/

 

 


Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: