Anketa:

Napíšte nám:

Archív

Zmluvy uzavreté v r. 2011
Zmluvy uzavreté pred r. 2011

Faktúry prijaté v novembri a decembri 2011
Faktúry prijaté v septembri 2011
Faktúry prijaté v júli 2011
Faktúry prijaté v júni 2011
Faktúry prijaté v máji 2011
Faktúry prijaté v apríli 2011
Faktúry prijaté v marci 2011
Faktúry prijaté vo februári 2011
Faktúry prijaté v januári 2011
Faktúry prijaté v októbri 2011

Objednávky vystavené v mesiaci december 2011
Objednávky vystavené v mesiaci apríl 2011
Objednávky vystavené v mesiaci marec 2011
Objednávky vystavené v mesiaci február 2011
Objednávky vystavené v mesiaci január 2011


Zmluvy uzavreté v r. 2011

pdf Zmluva - laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody
pdf Zmluva - demontáž starej a montáž novej strešnej krytiny
pdf Zmluva na kúpu tovaru pre ŠJ.


Zmluvy uzavreté pred r. 2011

pdf Zmluva na dodávku tovaru pre ŠJ
pdf Zmluva na kúpu tovaru pre ŠJ.


Faktúry prijaté v novembri a decembri 2011

PDF Fa_321 2011 Za plyn
PDF Fa_356 2011 Za plyn
PDF Fa_386 2011 Rekonštr. a modern. obecných stavieb
PDF Fa_391 2011 Oprava elektroinštalácie KD
PDF Fa_397 2011 Za výmenu podlahy v ZŠ
PDF Fa_401 2011 Výmena vchodových dverí na obchodnej budove


Faktúry prijaté v septembri 2011
PDF Fa_264 2011 Oprava strechy v MŠ
Faktúry prijaté v júli 2011
PDF Fa_227 2011 Za El. energiu
Faktúry prijaté v júni 2011

PDF Fa190_2011 Za úpravu komunikácie po prekopoch
PDF Fa196_2011 Za rekonštr. a moderniz. obecných stavieb


Faktúry prijaté v máji 2011

  Fa130_2011 Za elektrickú energiu
PDF Fa157_2011 Za výmenu vodomerov


Faktúry prijaté v apríli 2011

 
PDF Fa98_2011 Za dvere
PDF Fa99_2011 Za služby virtuálnej knižnice
PDF Fa100_2011 Za plyn
PDF Fa102_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa103_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa104_2011 Za kancelársky materiál
PDF Fa105_2011 Materiál predškolská výchova
PDF Fa106_2011 Zrovnávanie terénu v areály ZŠ
PDF Fa107_2011 Za hovorné
PDF Fa108_2011 Za hovorné
PDF Fa109_2011 Za internet
PDF Fa110_2011 Za internet
PDF Fa111_2011 Za internet
PDF Fa112_2011 Potraviny pre ŠJ
PDF Fa113_2011 Potraviny pre ŠJ
PDF Fa114_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa115_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa116_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa117_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa118_2011 Za rozbor vody
PDF Fa119_2011 Za potraviny pre ŠJ
PDF Fa120_2011 Za deliace steny do MŠ
PDF Fa121_2011 Za rekonštr. a modern. obecných stavieb
PDF Fa122_2011 Za hovorné
PDF Fa123_2011 Za hovorné
PDF Fa124_2011 Za potraviny pre ŚJ
PDF Fa125_2011 Za opravu brúsky
PDF Fa126_2011 Za aktualizáciu KATASTER


Faktúry prijaté v marci 2011

  Fa56_2011 Za údržbárske práce
PDF Fa57_2011 Za dodávku plynu
PDF Fa58_2011 Za poskytnutie hydrologických údajov
PDF Fa59_2011 AVG Anti-Virus
PDF Fa60_2011 Za hovorné
PDF Fa61_2011 Za služby virtuálnej knižnice
PDF Fa62_2011 Za internet
PDF Fa63_2011 Za internet
PDF Fa64_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa65_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa66_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa67_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa68_2011 Za hovorné
PDF Fa69_2011 Za poskytnutie hydrologických údajov
PDF Fa70_2011 Za kancelárske potreby
PDF Fa71_2011 Za hovorné
PDF Fa72_2011 Za hovorné
PDF Fa73_2011 Za tovar pre predškolákov
PDF Fa74_2011 Za hovorné
PDF Fa75_2011 Za vývoz odpadu
PDF Fa76_2011 Za update programového vybavenia
PDF Fa77_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa 78_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa79_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa80_2011 Za informačné brožúry
PDF Fa81_2011 Za aktuálizácie -úplné znenia
PDF Fa82_2011 Za ubytovanie delegácie z Poľska
PDF Fa83_2011 Za vykonanie auditu
PDF Fa84_2011 Poplatky SOZA
PDF Fa85_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa86_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa87_2011 Za software
PDF Fa88_2011 Nákup počítača
PDF Fa89_2011 Za hovorné
PDF Fa90_2011 Za hovorné
PDF Fa91_2011 Za vývoz odpadu
PDF Fa92_2011 Za servis a údržbu traktora
PDF Fa93_2011 Za hovorné
PDF Fa94_2011 Za vývoz odpadu
PDF Fa95_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa96_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa97_2011 Za prepravné žiakov ZŠ


Faktúry prijaté vo februári 2011

  Fa27_2011 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
PDF Fa_28 2011 Za dodávku plynu
PDF Fa29_2011 Za služby virtuálnej knižnice
PDF Fa30_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa31_2011 Za el. energiu
PDF Fa31b_2011 Za el. energiu
PDF Fa32_2011 Za el. energiu
PDF Fa33_2011 Vyúčtovanie nákladov na stav. úrad
PDF Fa34_2011 Za "Úplné znenia zákonov"
PDF Fa35_2011 Za vývoz odpadu
PDF Fa36_2011 Za interent
PDF Fa37_2011 Za internet
PDF Fa38_2011 Za hovorné
PDF Fa39_2011 Za hovorné
PDF Fa40_2011 Za servisné služby
PDF Fa41_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa42_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa43_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa44_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa45_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa46_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa47_2011 Za vývoz odpadu
PDF Fa48_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa49_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa50_2011 Za opravu služ. auta
PDF Fa51_2011 Za tovar pre ŠJ
PDF Fa52_2011 Za profylakt. práce
PDF Fa53_2011 Za opravu verejného osvetlenia
PDF Fa54_2011 Tonery do tlačiarní
PDF Fa55_2011 Nákup kancelárskych potrieb


Faktúry prijaté v januári 2011

pdf Fa1_2011
PDF Fa2_2011
PDF Fa3_2011
PDF Fa4_2011
PDF Fa5_2011
PDF Fa6_2011
PDF Fa7_2011
PDF Fa8_2011
PDF Fa9_2011
PDF Fa10_2011
PDF Fa11_2011
PDF Fa12_2011
PDF Fa13_2011
PDF Fa14_2011
PDF Fa15_2011
PDF Fa16_2011
PDF Fa17_2011
PDF Fa18_2011
PDF Fa19_2011
PDF Fa20_2011
PDF Fa21_2011
PDF Fa22_2011
PDF Fa23_2011
PDF Fa24_2011
PDF Fa25_2011
PDF Fa26_2011


Faktúry prijaté v októbri 2011

PDF Fa_287 2011
PDF Fa_316 2011

Objednávky vystavené v mesiaci december 2011

PDF OBJ_67 2011 Oprava elektroinštalácie v KD
PDF OBJ_70 2011 Oprava parketovej podlahy v ZŠ
PDF OBJ_71 2011 Výmena vchodových dverí na obchodnej budove


Objednávky vystavené v mesiaci apríl 2011

pdf OBJ_16 2011
pdf OBJ_17 2011
pdf OBJ_18 2011
pdf OBJ_19 2011


Objednávky vystavené v mesiaci marec 2011

pdf OBJ_11 2011
pdf OBJ_12 2011
pdf OBJ_13 2011
pdf OBJ_14 2011
pdf OBJ_15 2011


Objednávky vystavené v mesiaci február 2011

pdf OBJ_5 2011
pdf OBJ_6 2011
pdf OBJ_7 2011
pdf OBJ_8 2011
pdf OBJ_9 2011
pdf OBJ_10 2011


Objednávky vystavené v mesiaci január 2011

PDF OBJ9_12_2010
PDF OBJ _2010
PDF OBJ1_1_2011
pdf OBJ 1_2011
pdf OBJ_2 2011
pdf OBJ 3_2011
pdf OBJ 4_2011

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: