Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany

Zber jedlých olejov a tukov

Na základe nového zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z.) vznikajú obciam nové povinnosti, a to najmä zabezpečenie zberného dvora pre triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Pre tento účel zabezpečujeme zberné nádoby s objemom 120l v hnedej farbe. Našou snahou je vytvoriť u občanov návyk na triedenie odpadu, ktorý svojím spôsobom znečisťuje životné prostredie. Naša obec rozmiestnila niekoľko takýchto nádob. Nájdete ich napríklad v zbernom dvore za Obecným úradom, alebo pri starej kčme. Ďakujeme, že myslíte na našu budúcnosť.

Zoznam aktualít

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Informácie pre voliča
Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany
Pozor Zmena Nový cestovný poriadok
Otváracia doba Zberný dvor Jakubovany
Oznámenie o zmene v územnom plane obce Jakubovany

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: