Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany

Zber jedlých olejov a tukov

Na základe nového zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z.) vznikajú obciam nové povinnosti, a to najmä zabezpečenie zberného dvora pre triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Pre tento účel zabezpečujeme zberné nádoby s objemom 120l v hnedej farbe. Našou snahou je vytvoriť u občanov návyk na triedenie odpadu, ktorý svojím spôsobom znečisťuje životné prostredie. Naša obec rozmiestnila niekoľko takýchto nádob. Nájdete ich napríklad v zbernom dvore za Obecným úradom, alebo pri starej kčme. Ďakujeme, že myslíte na našu budúcnosť.

Zoznam aktualít

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Informácie pre voliča
Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany
Pozor Zmena Nový cestovný poriadok
Otváracia doba Zberný dvor Jakubovany
Oznámenie o zmene v územnom plane obce Jakubovany

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: