Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Poďakovanie za darovanie krvi

 

***Pre niekoho ste ten pravý!***

Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy. Obecný úrad Jakubovany Okres Sabinov spolu s NTS vyslovuje uznanie, úctu a poďakovanie všetkým 22 darcom krvi, ktorí sa zúčastnili odberu dňa 23. marca 2017 v priestoroch vestibulu KD Jakubovany. Samozrejme, ďakujeme aj všetkým, ktorým akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa mohla táto akcia uskutočniť. Ďakujeme. S pozdravom Obec Jakubovany.

Foto: 

http://www.obecjakubovany.sk/index.php?id=5&gi=31

Zoznam aktualít

Informácie pre voliča
Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Jakubovany
Zber jedlých olejov a tukov v obci Jakubovany
Poďakovanie za darovanie krvi
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
17. Fašiangový ples
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
****Pre niekoho ste ten pravý!****
Pozor Zmena Nový cestovný poriadok

Kontakt:

Aktuálne:

Farské oznamy: